Sveikinimai
Turinys Bendros padėkos Jaunosios Žodžiai Jaunojo Žodžiai Brolio Žodžiai Sesers Žodžiai Piršlio Žodžiai Piršlienės Žodžiai Pabrolio Žodžiai Pamergės Žodžiai Svečio Žodžiai

Vestuvių sveikinimai

Daugiau sveikinimų ir tekstų rasite Vestuvių tekstai
 
Žiauriai smagūs saldainiai
Žiauriai smagūs saldainiai

Gaminam nuo 1 kg. Apie individualų pasiūlymą...

Bendros padėkos

Bendra padėka tėvams

Brangūs tėveliai,

Greitai bėga laikas. Jūsų akyse prabėgo mūsų vaikystė, paauglystė, tapom savarankiški, suaugę ir gerai suprantame, jog jautresnės širdies už tėvų tikrai nėra. 
Kantriai skiepijote mūsų širdyse neapykantą blogiui, vedėte mus gėrio keliu, mokėte nepaklysti gyvenimo kryžkelėse... Kad ir kur Jūs bebūtumėt, mus visada pasieks Jūsų begalinis ilgesys. Mes neleisime, kad Jūs gyventumėte amžinu laukimu. Visada Jūsų balsas pašauks į gimtąją pastogę. Kai pavargsite, mes užstosime Jus nuo gyvenimo audrų ir vėjų...
O dabar leiskit mums atsiremti į Jūsų pečius ir pasiruošti dideliam skrydžiui. Lai Jūsų akių žiburėliai tebus kelrode žvaigžde mūsų gyvenimo kely...

Padėkos tėvams 2

 Mieli tėveliai, 

šiandien Jūs braukiate ašarą… kaip ir tada, 
kai mes žengėme pirmą žingsnį. Bet šiandien pirmą žingsnį žengiame mes kartu ir jau į mūsų bendrą gyvenimą. 
Todėl norime Jums padėkoti už laimingą vaikystę, už meilę, kurią gavom iš Jūsų, už viską viską – iš širdies.

Šiandien vyras ir žmona, po metų gal tėtis ir mama, 
bet amžinai Jūsų sūnus ir dukra! 

Bendras Tekstas: Kas Padėjo

Šią iškilmingą Mūsų naujojo gyvenimo dieną noriu padėkoti visiems, padėjusiems besiruošiant tuoktuvių ceremonijai ir puotai. Ką aš būčiau dariusi be savo nuostabiųjų pamergių? Jos ne tik surengė nepakartojamą mergvakarį, bet ir išlakstė su manimi daugybę nuomos punktų ir vestuvinių rūbų salonų, kol atradome idealiausią suknelę.
Neįsivaizduoju, kaip būčiau išsivertusi be mylinčių tėvelių ir senelių paramos, nuoširdžių patarimų ir globos tomis akimirkomis, kai atrodė, kad nuo nuolatinio bėgimo ir organizavimo galva apsisuks. Net neužtektų laiko išvardinti, kiek daug kiekvienas iš Jūsų mums su mano išrinktuoju padėjote: vieni pagelbėjote renkantis šventės temą ir dizainą, kiti atradote idealiausius kvietimų, salės puošybos sprendimus, treti padėjote išsirinkti vietą pobūviui, o ketvirti – tiesiog buvote šalia, kai mums to labiausiai reikėjo.
Jeigu ne Jūs, brangieji, ši šventė nebūtų tokia nuostabi, tad linksminkitės iki valiai, kad ilgam prisimintumėte šią dieną, o mes niekada nepamiršime Jūsų pastangų ir šilumos bei meilės, sklindačios iš Jūsų akių. Lai Jūsų kelius lydi sėkmė, o gyvenimas tegu nešykšti tokių gerų draugų, kokiais Jūs esate mums!

Bendras Tekstas: Kas Padėjo

Brangūs draugai,
Jeigu galėčiau, apkabinčiau kiekvieną iš Jūsų ir paspausčiau ranką, bet manęs dar laukia visas vakaras pašėlusių šėlionių, todėl leiskite pataupyti jėgas ir tiesiog iš širdies padėkoti. Padėkoti už Jūsų pastangas gelbstint man ir mano gražiajai žmonai rengti mūsų šventę, kuri, tikimės, bus ir Jums, mielieji, tokia pat įsimintina, kaip mums ir ilgai dar atsiminsite šio vakaro linksmybes, o gal ir vieną kitą ašarą nubrauksite, prisiminę romantiškas ir už širdies griebiančias akimirkas.
Mums su žmona be galo gera žinoti, kad turime puikiu draugus, mylinčius ir visada pagalbos ranką pasiruošusius ištiesti giminaičius, kurie niekada nepaliks bėdoje ir visada stebins savo išradingumu rengiant mums priešvestuvines šėliones ar kuriant vestuvių puotos užduotis. Be galo dėkojame Jums už tai, kad nepasidžiavote ir atvykote. Mes iš visų jėgų pasistengsime, kad ši šventė būtų aukso raidėmis įrašyta į mūsų visų gyvenimo metraščius kaip patvirtinimas to, kad esame viena šeima, nepaisant to, kad ne visi esame surišti giminystės saitais. Linksmo vakaro, mielieji!
Į viršų
Diplomų teikimas – ne tik iškilminga tradicija, bet ir šauni pramoga! Įsitikinkite tuo patys ir užsisakykite vestuvių diplomus!

Jaunosios Žodžiai

Jaunosios Sveikinimas Tėvams

Mieli tėveliai, 
Šiandien Jūsų dukra išteka. Jei ne Jūsų nuoširdus rūpestis ir meilė, galbūt nebūtų ir šitos šventės. Paklausite kodėl? O gi todėl, kad išugdėte mane puikia, atsakinga bei mylinčia moterimi, savo pavyzdžiu leidote man suprasti, kokie turi būti tarpusavio santykiai, ne kartą parodėte, kad šeimoje svarbiausios vertybės: supratingumas, atlaidumas ir nuolatinės pastangos puoselėti darną šeimos viduje.
Dabar ir Jūsų dukra ruošiasi kurti šeimą ir žengti Jūsų pėdomis. Suprantu, kad nėra namų be dūmų, bet esu tvirtai pasiryžusi kurdama savo šeimą prisiminti tik geriausias Jūsų, brangūs tėveliai, kartu nueito kelio atkarpas ir mokytis savąjį namų židinį grįsti tvirtais ir niekad nedylančiomis meilės, pasitikėjimo, nuolankumo ir atlaidumo pamatais. O iš tų, kiekvienos poros gyvenime kartais pasitaikančių, blogesnių akimirkų stengsiuosi pasimokyti ir visuomet su Jumis pasitarti, klausdama, kaip Jūs jas nugalėjote.
Mieli tėveliai, lai Jūsų meilė ir rūpesti lydi mano ir mano sutuoktinio žingsnius, esame Jums dėkingi už palaiminimą, tegu jis sergi mus nuo gyvenimo negandų.
 
Sūpavote mane ant rankų mažą
Ir vedėte klaidžiais gyvenimo keliais,
Dabar, šią dieną ypatingą, gražią
Palydite Jūs žvilgsniais nuoširdžiais
 
Dukrelę savo link altoriaus,
Nubraukę ašarą, bet meilės kupina širdim…
Mamuže, sykių tiek kartojus,
Ištarki dar kart: „Tebūna Viešpats su tavim“.

Jaunosios Sveikinimas Seneliams

Jūsų gyvenimiška išmintis visuomet lydėjo mane nelengvame gyvenimo kelyje. Neįkainojami patarimai padėjo išmokti begalės dalykų. Kol buvau mažutė, svarbus buvo patarimas ir pamokymas, kaip užsirišti batus, su metais patarimai darėsi sudėtingesni, o aš augau ir brendau, besivadovaudama jais. Iki šiol atsimenu, kaip Tu, Močiute, kalbėdavai man, paauglei, bandančiai perprasti suaugusiųjų pasaulį, kaip svarbu susirasti tinkamą žmogų. Tu sakydavai labai gražiai: „Savo žmogų“. Visuomet pabrėždavai, kad vyras turi gerbti moterį ir rūpintis ja, globoti tarsi sužeistą paukštelį, o moteris turi stengtis jį palaikyti, suprasti, kartais palepinti.
Dabar suprantu, kokie neįkainojami buvo Tavo, Močiute, patarimai ir Tavo, Seneli, pavyzdys, kuriuo visada žavėjausi. Jūs ne tik kalbėdavote, kokie turi būti vienas kitą mylintiys žmonės, Jūs ir buvote būtent tokie: besirūpinantys vienas kitu, palaikantys sunkią akimirką ir, kartais, kad būtų įdomiau, patraukiantys vienas kitą per dantį. Visada su susižavėjimu stebėjau Jūsų bendravimą ir nuoširdžiai tikiuosi, kad mes su mano išrinktuoju taip pat sugebėsime sekti Jūsų pėdomis ir išlaikyti meilę tiek metų, kiek išlaikėte ją Jūs. Taigi linkiu tiek mums, tiek Jums, brangūs mano seneliai, ilgos ir neblėstančios meilės!
 
Dar kartą palinkėkite geros kelionės
Kaip tais senais laikais,
Kai širdyje nebuvo abejonės
Žmonių gerais darbais.
 
Dar kartą palinkėkite geros kelionės,
Tik šį kart ji ilgesnė bus
Nei kelias į gimtus namus…
Tegul joje netrūksta mums malonės.
 
Malonės, Jūsų, Dievo ir žmogaus,
Nes žengdami nauju keliu patirsim visko:
Ir liūdesio ir džiaugsmo nuoširdaus.
Bet juk tuomet žmogaus širdis tik tviska,
 
Kai ją užgrūdina gūsingi vėjai,
Kuriuos didvyriškai ištvėrę,
Brangūs man seneliai,
Toliau man linkite laimingo kelio.

Jaunosios Sveikinimas Svečiams

Brangūs sveteliai,

Štai išaušo iškilminga ir džiugi mūsų tuoktuvių diena. Be galo malonu, kad Jūs susirinkote pasidžiaugti drauge su mumis. Ši šventė nebūtų tokia ypatinga be Jūsų. Labai Jums dėkojame, kad atvykote pasidalinti mūsų laime. Dėkojame už Jūsų dovanas ir dėmesį. Tikimės, kad Jums ši šventė bus ne ką mažiau įsimintina nei mums. Tegu mus sukvietę vestuviniai varpai dar ilgai skamba širdyse, sėdami džiaugsmą ir kviesdami švęsti meilės šventę ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną, kai žvelgsite vienas kitam į akis, kai tvarkysitės namie ar keliausite. Linkime netgi kasdienius darbus atlikti su meile ir visai nesvarbu, ar tai meilė antrajai pusei, ar tėvams, seneliams, draugams, o gal Jūsų numylėtam kačiukui.
Kažkas pasakė, kad Meilė išgelbės pasaulį. Tegu ji gelbsti Jus nuo gyvenimo negandų ir nuolat liepsnoja širdyse. Tik linkiu tiek sau ir savo vyrui, tiek Jums, Brangūs svečiai, neužmiršti, kad tam, jog meilė liepsnotų, reikia ją nuolat kurstyti tarsi kruopščiai prižiūrimą šventąją ugnį. Jei mes atsiminsime šią paprastą taisyklę, būsime laimingi ir degsime gyvenimo džiaugsmu, nes nėra pasaulyje kitos tokios jėgos, kuri užžiebtų kibirkštis net ir šąlančioje širdyje. Lai Jūsų ir mūsų širdys niekada neatšąla, o nuolat liepsnoja Meilės liepsna!
Į viršų
Nuspalvink vestuves! Šampano butelių etiketės, pritaikytos tik JŪSŲ šventei. Daugiau...

Jaunojo Žodžiai

Jaunojo Sveikinimai Tėvams

Mieli tėveliai,
Iki šiol atsimenu, kaip vedėte mane į pirmą klasę, kaip vakarais tu, Mamyte, skaitydavai man pasakas. Vaikystės prisiminimai be galo ryškūs ir suprantu, kad Jūs dar labiau atsimenate, kaip mane auginote, auklėjote, diegėte svarbiausias vertybes.
Esu Jums be galo už tai dėkingas, bet šiandien išaušo diena, kai esu pasiruošęs žengti visiškai naują gyvenimo žingsnį. Aš vedu. Vedu mylimą moterį, kuri, tikiu, teiks man daug laimės, o aš iš visų jėgų stengsiuosi atsilyginti jai tuo pačiu.
Tik Jūsų dėka aš jaučiuosi pasirengęs kurti šeimą, nes žinau, kad iškilus sunkumams visada galėsiu remtis Jūsų pavyzdžiu, kreipti į Jus pagalbos. Tėveli, Mamyte, dėkoju Jums, kad išugdėte mane doru žmogumi, palaikėte sunkią akimirką. Norėčiau tikėti, kad savo vaikams – Jūsų anūkams – būsiu toks tėvas, kokiu esi man tu, Tėveli, kad sugebėsime visada vienas kitą palaikyti ir įkvėpti pasitikėjimo savimi, plaukiant audringa gyvenimo jūra. Mes šios kelionės per kartais tokius neramius vandenis visai nebijome, nes žinome, kad niekada nepaklysime, nes krante tarsi švyturys visada lauks Jūsų mylinčios rankos. O Jūsų meilė iš tolo nušvies mums kelią.
 
Kaip upė greitai teka laikas,
Berods dar vakar sukotės kartu
Švelniai taip valso žingsneliu,
O šiandien veda Jūsų vaikas,
Jis žengs nauju gyvenimo keliu,
Už rankos vesdamasis
Nuotaką gera širdim,
Kurioj vien meilė skleidžias ir tiesa,
Kurioj gyvena meilė amžina
Sūneliui Jūsų mylimam.
Palaiminkit mus keliui šiam ilgam,
Tėveliai brangūs, mylimi
Ir džiaukitės šiandien drauge su sūnumi.

Jaunojo Sveikinimai Seneliams

Mylimi močiute ir seneli,
Taip gera, kad vieną svarbiausių mano gyvenimo dienų Jūs esate drauge.
Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad visada būdavote šalia,
kai man Jūsų reikėdavo. Galiu prisiminti, kad ir tą dieną, kai susipešiau su kiemo berniūkščiais ir už tai nuo tėvų kaip reikiant gavau pylos,
o Jūs mane užsistojote, sakydami, kad kiekvienas berniukas kartais susipeša, bet tai ne taip jau blogai, juk reikia mokėti gyvenime pastovėti už save.
Bet, užstodami mane nuo tėvų pykčio, vis dėlto leidote suprasti, kad peštynės nėra geras dalykas ir aš turiu išmokti problemas spręsti taikiai.
Tikiuosi, kad dabar, praėjus daugybei metų po to pokalbio,
Jūs galite didžiuotis manimi, juk aš jau seniai nebesipešu, o taikiai sprendžiu konfliktus ir,
ko nepastebėti šiandien tiesiog neįmanoma, – susiradau gražuolę žmoną, kuri Tau, Močiute, žadėjo pagimdyti daug apskritaveidžių provaikaičių, kurių taip norėjai.
Net neabejoju, kad juos judu su seneliu lepinsite ne blogiau už mane, gal aš net imsiu savo vaikams pavydėti, suprasdamas, kad baigėsi tos katino dienos, kai gulėdavau Jūsų,
Mylimi Seneliai, pievutėje ir valgydavau skaniausius pasaulyje Tavo, Močiute, keptus blynelius. Bet, pasibaigus vienam nuostabiam gyvenimo etapui, prasideda kitas.
Tikiu, kad mano naujasis – šeimyninis – gyvenimas bus panašus į Jūsų, Brangūs Seneliai. Tikiu, kad mudu su savo išrinktąja mokėsime taip puoselėti santykius,
kaip sugebate Jūs ir visi kartu džiaugsimės naujos, šiandien užgimusios, šeimos laime.
 
Šarma plaukuos netemdo mylinčios širdies,
Kuri ištvėrusi visus vargus Jus jungia metų jau daugybę,
Jūs tapote mums pavyzdžiu išties,
Kaip galima mylėti žmogų, jo dorybę
Ir netgi trūkumus pamilt gali,
Jei tik pažvelgsi širdimi
Į tą, kuris šalia tavęs.
Jis viską dėl tavęs iškęs,
Nes nėr pasauly laimės didesnės,
Kaip rūpintis, globot išties
Ir būti uostu, į kurį
Atplaukt sunkumuose gali.
Dėkoju Jums seneliai,
Kad rodote man meilės kelią
Ir lai žydės ji mūsų širdyse
Per amžius neužgęstanča liepsna.

Jaunojo Sveikinimai Svečiams

Brangieji,

Markas Tvenas yra pasakęs: „Dvi svarbiausios dienos tavo gyvenime yra ta diena, kai gimei ir toji, kai supratai, dėl ko gimei“. Man atrodo, kad būtent tokia diena išaušo šiandien. Žvelgdamas į savo mylimosios ir čia susirinkusių man brangių žmonių veidus, imu suprasti, dėl ko gimiau. Aš gimiau tam, kad mylėčiau savo žmoną bei artimuosius ir Jus, draugai mano, gimiau, tam, kad sunkiu, bet nuoširdžiu darbu aprūpinčiau savo būsimąją šeimą visuo, kas būtiniausia, tapčiau užuovėja nuo audringų gyvenimo vėjų. Patarčiau bėdoje ir kartu nusišypsočiau laimingą akimirką. Šią nuostabią dieną degu gyvenimo džiaugsmu ir tikiuosi, kad ir Jums, sveteliai, ši diena bus įsimintina. Mes su žmona linkime Jums nuostabios šventės ir dėkojame, kad atvykote! Jūsų dėmesys mums be galo svarbus, nes žmogus iš prigimties jaučia poreikį būti apgaubtas dėmesio ir šilumos. Tikimės, kad pasidalinę šiomis vertybėmis su mumis, Jūs nejausite jų stokos ir iš mūsų pusės. Pasistengsime, kad ši diena taptų įsimintina ne tik mums, bet ir Jums. Linksmos šventės!
Į viršų
Linkėti laimės ir sėkmės – graži tradicija, nepavaldi laikui... Išsaugokite gražiausius palinkėjimus, skirtus JUMS, brangūs jaunavedžiai! Vestuvių svečių anketos

Brolio Žodžiai

Jaunosios Brolis Jaunajai

Brangi sesute, tiek metų buvau vienas svarbiausių vyrų Tavo gyvenime: padėjau mūsų tėveliams Tave auginti, kartais net
supindavau Tau kasytes, nors, toks darbas man ir atrodė labai nevyriškas, gindavau tave nuo įkyrių gerbėjų, bet štai
atsirado vienas toks gerbėjas, nuo kurio dėmesio Tavęs, sesut, apginti nebepajėgiau. Kur čia atmuši vienas paskui kitą į
namus plūstančius pasiuntinukus su gėlėmis. Tuo labiau, kad pats tų gėlių teikėjas – vyrukas iš stuomens ir iš liemens –
ne mano jėgom su tokiu pakovoti, teks, sesute, Tau už tai man dovanoti.
Tik, kažkodėl, man atrodo, kad Tu visai nepyksti už tai, kad Tavo išrinktojo nevaikiau nuo mūsų namų slenksčio, o,
priešingai, kartais mes abu prie to paties slenksčio susėdę, kokį skystimėlį gurkšnodami, draugiškai, sesute, apie Tave
paplepėdavom ir bėdoj vienas kitam padėdavom. Būkit ir Jūs abu vienas kito užuovėja ir atrama, tegu nepalaužia Jūsų
rūstūs gyvenimo vėjai, o keliai, kuriais žengiat, teveda vien tik tai į bendrą laimę!
Jaunosios brolis jaunajam
Kiekvienas brolis jaučia pareigą ginti ir globoti savo seserį. Šiandien išaušo diena, kai Tu, brangus jauniki, perimi šią
nelengvą pareigą iš manęs, bet, nesitikėk, kad aš imsiu ir taip paprastai patikėsiu Tau savo mieląją ir gražiąją sesutę.
Aš visada būsiu netoliese, kai jai reikės pagalbos ir, tikiuosi, kad ir tu jos niekada neapleisi bėdoje, o būsi tarsi
ramstis gyvenimo audrose, bet, noriu palinkėti, kad tų audrų Jūsų šeimos laivas išgyventų kuo mažiau ir, kad kuo daugiau
galėtumėte nuotykingai plaukioti saulės nutvieksta jūra, kurioje kartais tegu pasirodo netikėti džiaugsmai tarsi delfinai
išnyrantys iš jūrų gelmių ir kviečiantys sekti paskui į nuostabų ir kol kas dar tiek mažai pažįstamą šeimyninį gyvenimą,
kuris judviem, tikiu, nešykštės dovanų.

Jaunojo Brolis Jaunajai

Ech, jūs klastingosios moterys – nei iš šio nei iš to imat ir suvystot patį didžiausią vėjavaikį. Bet gal be reikalo taip
pasakiau, dar išsigąs mano brolelis to fakto, kad jau yra suvystytas kaip kūdikėlis ir užsimanys sprukti tiesiai iš
vestuvių puotos… Bet nesijaudink, brangi nuotaka, šiandien čia tiek svečių susirinko, kad niekaip jam nepasprukt nuo
mūsų. Sučiupsim ir gražinsim teisėtai šeimininkei, t. y. Tau, nes net neabejojam, kad su Tavimi mano brolužis jausis
laimingas ir bus prižiūrėtas bei skaniai pavalgydintas, o jeigu ne, tai žinok, mieloji, aš visada šalia ir pirmasis
atskubėsiu į pagalbą, jei matysiu, kad mano broliukui trūksta gardaus kąsnelio ar išpurentos pagalvėlės, o jau tada,
brangute, tau teks ne vienu vyriškiu pasirūpint, o visais dvejais, tad susimąstyk ir kvailysčių nedaryk, o jeigu savąsias
žmonos pareigas atliksi pavyzdingai, mūsų šeima pamils tave labiau nei iki šiol ir gyvensit judu mūsų laiminami ir
mylimi!

Jaunojo Brolis Jaunajam

Broluži mielas, ar dar pameni, kiek išdaigų kartu iškrėsta, smagių ir nelabai smagių rūpestėlių tėveliams sukelta? Bet ką
reiškia tie menki rūpestėliai prieš tai, ką Tu, razbaininke, iškrėtei šiandien? Šiandien Tu vedi, bet ar supranti, ką tai
reiškia? Baigėsi Tavo nerūpestingos viengungystės dienos, kai be jokios baimės, o gal, kartais, net ir su neslepiamu
gašlumu galėdavai nulydėti gatve praeinančias gražuoles…
Net nesitikėk, kad tavoji leis Tau bent jau į jų pusę pažiūrėti, negana to, ji užsispirs kiekvieną kartą Tave lydėti, kur
tik beeitum (geriausiu atveju lydės tik į miestą išėjus, o blogiausiu, nė šiukšlių išnešti vienam neleis, štai tada
galėsi pamiršti tą kaimynystėje gyvenančią ilgakoję blondinę didelėmis hmm… oi, apie ką aš čia?).
Taigi taigi, atrodo prisišnekėjau per daug, nenoriu, kad dar imtum galvoti kokią nors kvailystę, pvz.: „Kokio velnio aš
vedžiau?“. Tokias kvailystes galėsi po dešimties metų galvoti, o dabar džiaukis savo švente ir būk laimingas su savąja
išrinktąja!
Į viršų
Vestuvių foto atributika – graži šių laikų tradicija. O kai vestuvių atributikos rinkinys už pavydėtinai mažą kainą, nepaklusti tradicijai tiesiog nevalia! Užsisakyk dabar!!!

Sesers Žodžiai

Jaunosios Sesuo Jaunajai

Brangi sesute,
Šiandien Tu išteki ir man truputėlį graudu, nes atmintyje iškyla vaikystės prisiminimai, kai susiradusios baltą suknelę mamos spintoje pasipuošdavome ja ir žaisdavome nuotakas (galėjome ir savo baltomis suknelėmis puoštis, bet mums juk reikėjo kuo ilgesnės). Galiu su pavydu pripažinti, kad tokios gražios suknelės, kokią Tu, sesut, dėvi šiandien, man dar neteko nei matuotis, nei dėvėti. Galbūt taip yra todėl, kad Tu tarsi deimantas spinduliuoji laime ir džiaugsmu, nušviesdama ir papuošdama ne tik šią suknelę, bet ir visus mus – tavo šventės liudininkus. Šiandien Tu išteki už puikaus žmogaus ir aš džiaugiuosi žinodama, kad judu būsite laimingi. Tik pažadėkite palaikyti vienas kitą tuomet, kai iškils sunkumų, nes nė vienas iš mūsų nuo jų neapsaugotas. Jeigu žengsite gyvenimo keliu tvirtai laikydamiesi už rankų, jokie vėjai Jums nebus baisūs. Būk laiminga su savo išrinktuoju, brangi sesute!

Jaunosios Sesuo Jaunajam

Mielas jauniki,
Leiski pasakyti, kad imdamas sau į žmonas mano sesutę, Tu ne tik gražiais priesaikos žodžiais prisiekei ją gerbti ir mylėti, bet ir prisiėmei atsakomybę už mano mylimą seserį. Ar žinai, kad ta atsakomybė bus ne kartą išbandyta? O Gyvenimas išradingas – šiam reikalui jis atras įvairiausių būdų. Jis tikrins, ar esi pakankamai atsakingas už mano sesers laimę, išmėgins Tavo jėgas, stebėdamas, ar Tu jauti atsakomybę už tai, kad su Tavimi Tavo išrinktoji galėtų pasijusti tikra moterimi ir mylima žmona. Meilė ir yra didelė atsakomybė už tą, kurį mylime, kuriuo prisiekiame rūpintis visą gyvenimą. Lai Jūsų priesaika būna gyva kūnu ir siela. Patikiu Tau savo seserį, tikėdama, kad tinkamai ja rūpinsies ir mylėsi iš visos širdies. Būkite laimingi!

Jaunojo Sesuo Jaunajam

Broluži,
Kai pranešei, kad žadi vesti, negalėjau patikėti – juk Tu taip branginai savo laisvę. Tačiau santuoka tuo ir nuostabi, kad, apribodama laisvę, ji suteikia saugumo jausmą. Galbūt ir gerai tiems vėjavaikiams, kurie niekada nekuria pastovių santykių, bet ar jie kada nors patirs tą laimę, kurią skirta išgyventi Tau? Manau, kad ne. Pagalvok, kaip bus nuostabu, kai grįžęs po sunkios darbo dienos namie rasi Tavęs laukiančią žmoną. Dažniausiai ji lauks Tavęs su ant stalo garuojančia vakariene, bet šiukštu nesupyk, jei kokią dieną ta vakarienė bus ne tokia ištaiginga, kaip tikėjaisi, arba jos gal iš viso nebus. Aš esu moteris ir puikiai žinau, kad mums moterims kartais labai pasidaro sunku būti idealiomis namų šeimininkėmis ir vaikų auklėmis, tuo labiau, jei prieš tai dar aštuonias valandas paaukojom dirbdamos ne namie. Tokiom dienom mums tiesiog norisi pabūti idealiomis moterimis – nusilakuoti nagus ir pagulėti vonioje su šampano taure. Jeigu kada nors panašus vakaras ateitų ir mano žaviajai brolienei, prašau Tavęs, mielas broliuk, neimk pykti ir bambėti, o tiesiog ramiai nutykink į virtuvę ir pagamink vakarienę bei pažaisk su vaikučiais, kol žmona mėgausis vonia. Jei manęs paklausysi ir darysi, kaip aš Tau patariu, patikėk, žmona Tau atsidėkos su kaupu, nes niekas labiau neįkvepia meilės ugnies, kaip supratingumas ir parama. Tad, brangieji, būkit supratingi vienas kitam!

Jaunojo Sesuo Jaunajai

Mieloji (Milda),
Gal nuskambės banaliai, bet, o varge, kaip greitai bėga laikas! Juk, atrodo, kad dar vakar mes su Tavuoju jaunikiu, kuris dabar taip išdidžiai atrodo, pasipuošęs juodu kostiumu, smėlio dėžėje žaidėme daktarus arba namus. Taigi va – žaidėme, žaidėme ir prisižaidėme – šiandien mano brolis veda ir netrukus judu sukursite tikrus namus, nebe tuos žaislinius, kur iš smėlio… Prisipažinsiu, aš turbūt labiau už mūsų mamą nenoriu paleisti savo broliuko…
Nors jo atkaklus rūpinimasis manimi kartais ir pabosdavo, bet, neslėpsiu, man to šiek tiek trūks. Iki šiol atsimenu, kaip brolis nenorėdavo prileisti prie manęs, jo manymu, man netinkančių vaikinų. Įdomu, ką jis būtų daręs, jei vienas iš mano gerbėjų būtų taip atkakliai siekęs mano širdies, kaip kad brolis siekė tavosios. Bet kam aš klausiu, ir taip aišku – būtų nusileidęs, nes tokio dėmesio, kokį mano brolužis skyrė Tau, pavydėtų kiekviena. Belieka palinkėti, brangieji, kad to dėmesio nešykštėtumėte vienas kitam ir po vestuvių, ir nuolat maloniai stebintumėte vienas kitą, nes pasaulis būtent tada ir yra gražus, kai į jį žvelgiame tarsi vaikai, nuostabos kupinomis akimis.
Į viršų
Originalūs ir individualūs saldainių popieriukai – puiki vestuvinio stalo puošmena!

Piršlio Žodžiai

Piršlys Jaunajam

Na, brangus jauniki,
Tu įdėmiai paklausyki:
Mes Tave globojom ir ieškojom
Tau puikios žmonos.
Nors keliavome ilgai,
Nieks, manau, neabejos,
Kad suradome tikrai
Nuostabią gražuolę.
Vertas būki jos,
Nes kitaip užpuolę
Uošviai greit išjos iš trobos savos.

Būki toks, kaip mes ir sakėm:
Auksarankis nematytas, iš stuomens ir iš liemens,
Vaikinukas gražiaakis,
Raumenys lyg iš akmens.

Būkite kartu laimingi
Ir vaikučių pasigimdę,
Kurkit šeimą dorą, gražią,
Lai jaunikis myli pačią
Ir šaunius vaikus,
Lai Fortūna nuolat lanko Jūs puikius namus!

Piršlys Jaunajai

Ačiū Tau skaisčiausioji ir mieliausioji, kad įsileidai mūsų palydą į savo išpuoselėtą kiemą, o įsileidusi ne tik skaniai pavalgydinai ir šypsena nuostabia apdovanojai, bet ir mūsų šauniojo jaunikio nesubrokijai, o leidai jam pasibelsti į Tavo gerąją širdelę ir užkariauti ją visam amželiui. Pavargom mes Tavęs, brangiausioji, beieškodami: kojeles numynėm, pūsleles nutrynėm, nes vaikščiojom daug ir ilgai, o tokios mielos ir geraširdės, tokios tvarkingos ir gražios it gulbė nė vienoj sodyboj neaptikom. Ir tik tada, kai vilties beveik neliko, Tavąją gryčiutę užtikom ir tikru džiaugsmu nušvitom: juk ilgai ieškoję, pagaliau atradom meiliausią iš meilių, skaisčiausią iš skaisčių ir tokią, kurios šioj žemelėj daugiau jau nebus. Kokia laimė, kad ši pasakų karalaitė pasirinko mūsų princą sau į vyrus! Tegu jums gyvenimas būna saldus kaip medus, o laimė skaidri it krištolas, sušvitęs saulės spinduliuos!
Į viršų
Spalvoti, originalūs saldainių popieriukai – tai ko JUMS reikia! Fabrike sulankstytų individualių saldainių užsakymas.

Piršlienės Žodžiai

Piršlienė Jaunajai

Ar atsimeni, brangioji,
Kaip už nosies mus vedžiojai:
Trys seklyčios
Ir dar gryčia, o ne šiaip kokia ulyčia.
Patikėjom, pamylėjom,
Vesti pačią pažadėjom…
Bet, brangioji, melavai:
Nėr seklyčių, ot, vargai,
Kurgi žais jūsų vaikai?

Bet dabar jau per vėlu:
Sutuokti meilės vardu
Sėdi rankom susikibę,
Žieduose žemčiūgai žiba.
Du gražuoliai it nulieti –
Susiręs jie patys klėtį

Ir tas trūkstamas seklyčias
Neužilgo pastatysit.
Bus kur Jūs vaikeliams dūkti.
Linkim nieko nepritrūkti!

Piršlienė Jaunajam

Ar dar pameni, branguti,
Kur tik mums neteko būti?
Ir prie Volgos, ir prie Dniepro,
Apkeliavom pusę sviesto…

Bet tokios puikios gražuolės
A nė matėm nei regėjom,
Akeles nors pražiūrėjom…
Tad dabar darbuokis uoliai,

Kad širdelę užkariavęs,
Nenuviltum šios mergelės,
Nes kitaip dar pamanysiu,
Kad tas triūsas dėl tavęs
Nieko doro neatneš…

Nes juk nieko nėr gražiau,
Kaip darbais nusipelnyti
Meilę trykštančios jaunyste

Mylimosios, dėl kurios
Prireikė tau apdairios
Moterytės nekvailos
(Pirštais niekas nebaksnos),

Kad įtikintų ji jauną
Mergužėlę gražią, liauną,
Kad į vyrus jai pritinka
Vakaro šio kaltininkas.

Tad laimingi būkite, brangieji
Laime spinduliuokit mylimieji,
Kad kelius sunkius kartu nuėję
Nebijotumėte žengt prieš vėją.
Į viršų
Surenkite savo vestuvėse diplomų teikimo ceremoniją! Nepakartojama pramoga – garantuota! Diplomų pavyzdžiai....

Pabrolio Žodžiai

Pabrolys Jaunajam

Na ką, broluži, palieki mūsų ištikimų draugų, kadaise prisiekusių niekada nevesti ratą… Bet, turiu pripažinti, kad dėl tavo išrinktosios ir aš vesčiau nė nedvejodamas. Tik neskubėk įširsti – aš visai nesikėsinu į tavo gražuolę žmoną, nors, neslėpsiu, suknelė nuostabiai išryškina jos figūrą, bet aš nukrypau nuo temos… Taigi noriu kuo užtikrinčiau palinkėti Jums su nuostabiąja žmona gero ir laimingo šeimyninio gyvenimo, todėl palinkėsiu, visų pirma, – gero kelio ir, kad tas kelias nedulkėtų, antra, kaip sakoma, „Gero vėjo“, na ir trečia (nors čia jau visai iš kitos operos): tiesiog būkite visą gyvenimą tokie laimingi ir įsimylėję, kaip šį vakarą!

Pabrolys Jaunajai

Na, brangioji,
Prisidirbai… Žinotum, ką Tavo jaunikis per bernvakarį išdarinėjo… Taip taip, garbieji svečiai, nekrizenkit čia susėdę, tai visai ne pokštas. Na gerai, jau gerai, šiek tiek persūdau – doras tas jaunikis, kaip koks avinėlis baltom garbanėlėm, tik bėda ta, kad tokių avinėlių kailiukuos dažnai žinai, brangioji nuotaka, kas slepias? O gi vilkas pilkas… Tad šią iškilmingą vestuvių naktį Aš, vyriausias pabrolys, skiriu šiai gražiai būtybei, šiandien tapusiai nuotaka, iškedenti kaip reikiant jaunikio garbanėles ir ištyrinėti slapčiausias kerteles, kad, dėl viso pikto, būtų išsiaiškinta, ką gi slepia tas stebėtino dorumo įsikūnijmas, Jūsų, brangiausioji ponia, jaunikis. Pašėlusios Jums vestuvių nakties!
Į viršų
Atšaldytas šampanas, kylantys tauraus gėrimo purslai ir išskirtinė, JŪSŲ nepakartojamą šventei pritaikita butelio etiketė... Tiek nedaug trūksta iki idilės...

Pamergės Žodžiai

Pamergė Jaunajai

Miela drauge,
Tu esi vienas svarbiausių žmogučių mano gyvenime. O svarbiems žmogučiams visada norisi tik paties geriausio. Štai kodėl aš taip džiaugiausi, kai paskambinai man telefonu ir, spiegdama iš visų plaučių, pranešei, kad (Linas) tau pasipiršo. Tikiuosi, kad niekada nepamirši, kokia laiminga tada buvai ir pažadėsi, kad puoselėsi Jūsų santykius, tam, kad tokių laimės akimirkų būtų dar daugiau. Sakoma, kad moters paskirtis – kurstyti šeimos židinį, tačiau šis pasakymas teisingas tik iš dalies. Šeimos židinį turėsite kūrenti abu, kad jis niekada neužgestų, o jo liepsnų atspindžiai šmėkščiotų Jūsų abiejų širdyse, nušviesdamas kai kada klaidžius santuokos kelius. Taigi pakelkime taures už tai, kad tie santuokiniai keliai būtų kuo tiesesni ir šviesesni!

Pamergė Jaunajam

Liaudies išmintis byloja, kad vyrui gyvenime, visų pirma, svarbu turėti gerą sveikatą, o, visų antra, – gerą žmoną. Nėra geresnio draugo, kaip mylinti ir ištikima žmona. Su ja ir vargai mažesni, ir džiaugsmai skalsesni. Gera žmona ir vyrą skatina tobulėti. Atminkit šias tiesas, mielieji, ir ženkite gyvenimo keliu paremdami vienas kitą!
Į viršų
Vestuvių svečių anketos – tai santūri prabanga ir nepakartojamų akimirkų įamžinimas!

Svečio Žodžiai

Svečias Jaunajam

Gerbiamas jauniki,
Man didelė garbė būti pakviestam į Tavo ir Tavo išrinktosios vestuves. Aplinkui matau vien besišypsančius veidus ir man norisi tikėti, kad Judviejų veiduose taip pat niekada neges šypsena, kad Jūsų santuoka bus tarsi nuostabi laukinių gėlių puokštė – įvairiaspalvė ir kiekvienu savo nuostabaus grožio žiedu pasakojanti vis kitą istoriją. Istoriją, kuriai nebuvo ir nebus lygių, nes meilė nesenstantis jausmas ir nėra dviejų porų, kurių meilė būtų vienoda. Kiekviena sutuoktinių pora kuria savąją, nepakartojamą meilės istoriją, kurios jausmingumo ir tyrumo ne valia atkartoti šios žemės poetams, kad ir kaip jie besistengtų. Tad, garbūs svečiai, išgerkim už tai, kad šie žavūs jaunuoliai sukurtų tokią gražią meilės istoriją, kokios dar nesukūrė nė vienas dainius ar poetas!

Svečias Jaunajai

Miela jaunoji,
Šią ypatingą dieną leiski palinkėti būti gera šeimininke, rūpestinga ir mylinčia motina ir mylima bei globojama žmona. Tegu Jūsų namuose niekad netrūksta gardžių valgių, gaivaus ir tyro vandenėlio bei žiupsnelio prieskonių (ir ne tik sriubai pagardinti, bet ir vestuviniam gyvenimui paįvairinti). Lai Jūsų namų židinyje niekada negęsta ugnies deivės, Gabijos, ugnelė. Puoselėkite ją ir maitinkite meile bei tarpusavio pasitikėjimu. Būkite laimingi jaunavedžiai ir rūpestingi tėvai. Telaimina Jus Dievas!
Į viršų
Kalendoriai 2020
Kalendoriai 2020

Akcija – užsakant bent du vienodus kalendorius: A4 dydis 9 Eur/1 vnt 13 lapų; A3 dydis 14 Eur/1 vnt 13 lapų; A5 dydis (pastatomas) 8,5 Eur. Užsakant pateikti kodą: Ruduo