Sveikinimai
Turinys Krikštynų sveikinimai Kūdikystė Krikštynų padėkos Seneliams ir Proseneliams Padėka už dalyvavimą Krikštynų prašymai ir įsakymai Krikšto tėveliams nuo krikšto dukrytės Krikšto tėveliams nuo krikšto sūnelio Seneliams Prašymas proseneliams Tėveliams Prašymai sesutei, broliui, pusseserei, pusbroliui Prašymai dėdei Prašymai tetai Krikšto tėvelių priesaika Įsakymai seneliams Krikštynų pasižadėjimai Senelių pasižadėjimai Tėvelių pasižadėjimas sūneliui Sesutės pasižadėjimas broliukui Krikštynų pažymėjimas Diplomai Įvairūs

Krikštynų sveikinimai ir pasižadėjimai

Krikštynų diplomas įrėmintas Krikštynų diplomas įrėmintas Krikštynų diplomas įrėmintas Krikštynų diplomas įrėmintas Krikštynų diplomas įrėmintas Krikštynų diplomas įrėmintas Krikštynų diplomas įrėmintas Krikštynų diplomas įrėmintas
Sveiki, Jūs atsidūrėte šiame puslapyje ne atsitiktinai, – tikriausiai ieškote gražių žodžių savo ar sau artimų mažylių krikštynų proga. Prašau naudotis šiais tekstais, nes visada sveikintina žmonių iniciatyva kurti kažką savo, nesvarbu, ar tai bus ranka rašyta atvirutė, ar originalus maketas padarytas pasitelkus kompiuterines programas. Bet jei jau taip atsitiko, kad Jūs norite sukurti originalią ir gražią krikšto šventę, bet neturite tam laiko ar galimybių, prašau susipažinti su mano kūryba iš arčiau: Krikštynų diplomai, įsakymai, pasižadėjimai, krikštukai bei krikšto knygos, taip pat nepamirškime gražiausias bei originaliausias dovanas krikštynų kaltininkams, naujagimiams ir kūdikiams. O kokia šventė bei dovanos, be originalių, vardinių saldainių popieriukų, ir, aišku, nepamirštam individualaus “buteliuko“. Taip pat galbūt bus įdomi vestuvių atributika.

Jūsų patogumui:
 
Krikštynų padėkos rasite čia,
krikštynų prašymai ir įsakymai čia,
krikšto tėvelių priesaika čia,
krikštynų pasižadėjimai čia,
krikšto liudijimas čia,
diplomų tekstai čia.
Krikštynų žaidimai
Krikštynų žaidimai

Įdomiai praleidžiam laiką prie stalo. Sužinok daugiau...

Krikštynų sveikinimai

Sūneliui

Visi šiandieną susirinko
Tavęs pasveikinti, mažuti,
Bažnyčioj sukalbėt maldelę,
Uždegt ta proga po žvakutę…

Šią ypatingai gražią dieną
Baltu drabužiu pasipuošęs,
Palydimas krikšto tėvelių,
Tapti krikščioniu pasiruošęs…

Tegul vien laimė, meilė, gėris,
Tave telydi visados..
Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė,
Te šviečia, neužgęsta niekados.

Vaikučiui

Meiliai šypsosi saulutė
skleidžias mėlyna žibutė,
čiulba linksmas vyturys,
džiaugsmas beldžias į duris:
šiandien krikštytas, vaikeli,
tavęs laukia ilgas kelias.

Kai paaugsi, sutvirtėsi
ir tėveliams tu padėsi.
Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimes meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.

Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų.

Mažasis, ......, mūsų.
Dovanojam Tau dvylika žodžių.
Priimk juos, išdėliok aplink save kaip brangiausius Tavo širdelei žaislus, o kai užaugsi pajusk, suprask...

Tegu tampa jie Tavo Gyvenimu, Tavo Malda... Siela... Jausmas... Tyrumas... Meilė... Žodis... Pagarba... Išmintis... Prasmė... Tikėjimas... Grožis...  Džiaugsmas... Gėris...

Dukrytei

Kūdikiai, sako neramūs
vargo su jais nemažai.
kokios laimingos mes mamos
jeigu jie auga gražiai.

Mano dukryt, mano džiaugsme,
mano saulele šviesi,
nieks neapsakys šito jausmo
kai tu ant rankų esi...

Mažos tavo kojytės
nemina pievos žalios
bet greitai, oi greitai dukrytė
krykštaus šiltuos spinduliuos

Kalbins ji katiną rainą
vaikiška savo šneka,
prašys padainuoti jai dainą
ir šnekučiuos ji kažką.

Kokia maža tu paukštyte,
kokia švelni ir gera
gera, oi gera mamytei
auga mažoji dukra.

Krikšto dukrai

Sveikinam Tave, Dukruže,
Su saulėtekiais rausvais,
Su audra, kur bangos lūžę
Plaukia buriniais laivais.
Linkim Tau sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.
Mylim Tave, Krikšto Dukra,
Viliamės tokios lemties,
Kurios siekiai nesužlunga,
Nes jai Dievas kelią ties.
Į viršų
Krikštynų laikraštukas – graži ir džiuginanti šių laikų tradicija! Užsisakyk dabar!!!

Kūdikystė

Kūdikystė mažučiais delniukais
Brėžia savo gyvenimo taką,
Šlepsi mažas dailus kamuoliukas
Ir vis šneka, ir šneka, ir šneka...

Lango stiklas pirštukų padeliais
Lyg pėdutėmis nutapinėtas.
Čia kiekvienas močiutės daiktelis
Žingeidžiu žvilgsneliu palydėtas.

Knieti imti, paliesti, pažinti,
Palaižyti, pagriebus į saują,
Greitai jau nemokės apsiginti
Net žema senučiukė indauja.

Į neramų sapnelį atklysta
Tik barškučiai, lėlytės lyg kruopos.
Ant putnučių skruostukų pražysta
Šypsenėlės – beraustančios uogos.

Koks trapus kūdikystės ėjimas,
Į laimingo gyvenimo tąsą,
Koks mąslus sueities išlikimas
Laiko laiptais gyvenimą neša.
Į viršų
Galvojate, kaip nustebinti svečius? Mes žinome atsakymą – paverskite vaišių stalą šventės vizitine kortele! Sveremi saldainiai – individualiai JUMS!

Krikštynų padėkos

Padėka krikšto tėveliams Nr1

Jūs į gėrį įbridę, – ten kur saulė pakyla -
Glauskit Krikšto dukrelę vien palaimoj skaisčioj.
Lyg saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą,
Neškit mūsų dukrytę, Šventos Dvasios šviesoj.

Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas
Supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties.
Lai Jus jungiančios gijos būna jai numatytos,
Kur su meile ji eitų nuo širdies link širdies.

Dėkoju, kad tapote mano Krikšto tėveliais.
Tikiu, kad padėsite mano tėveliams mane išauklėti doru ir atsakingu žmogumi.
Aš taip pat užaugusi Jūsų neapleisiu,- Jūs man būsite antrieji mano tėveliai.

Padėkos raštas krikšto tėvams Nr2

Brangūs Krikšto tėveliai,
Ši diena ypatinga. Degant baltai žvakelei, šiandien aš tapau
turtinga. Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius, kunigėlio
palaimą ir antrus tėvelius! Iš visos širdelės dėkoju Jums, kad
man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią, pirmą kartą nekaltą
vaikelį pas Dievulį lydėjot!

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit man krykštaujant, vaikišką laimę -
Būkit man, Krikšto dukrytei, artimiausi draugai!

Dėkoja ....ir jos tėveliai

Padėkos raštas krikšto tėvams Nr3

Brangūs krikšto tėveliai,
Būkite tiesa, kad Jumis tikėčiau.
Būkite geri, kad aš Jus mylėčiau.
Būkit ugnimi, kad per šaltą lietų,
Prisiglaudęs aš, sušilti galėčiau.

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad sutikote būti mano krikšto tėveliais. 
Tikiu, kad padėsite mano tėveliams užauginti mane doru ir atsakingu žmogumi.

Su meile Jūsų Krikšto sūnelis

Krikštynų krikštuko padėka krikštatėviams Nr4

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane,
Ir sutikote pakrikštyti tada
Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį,
O krikšto žvakė ją sušildė.

Smagu bus augti ir juokauti,
Su tavimi dėde pabendrauti,
Tau teta laišką parašyti
O per atostogas pasimatyti.

Žinau, kad Jums gali būt sunku,
Bet padaryti nieko negaliu
Tėveliai šitaip pasirinko,
Bet mūsų nuomonės dėl to sutiko.
Į viršų
Tėvai linkę patarinėti savo vaikams, kokią profesiją jie turėtų pasirinkti. Paverskite tradiciją šaunia pramoga, užsisakykite profesijų spėjimo korteles!

Seneliams ir Proseneliams

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 9

1. Išmokyti vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti man automobilį, ne prastesnį, nei savo.
2. Per Šv. Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.
3. Mylėti mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
4. Užjausti, paguosti ir priglausti prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
5. Pamokyti mane kaip dirbti sode, nes tėvai tikrai to nepadarys.
6.  Kartu praleisti laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęsti kartu šventes, net ir po 30-ies metų.
8. Atsakyti į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie beskambėtų bei protingai patarkite, kai reikės suaugusio žmogaus, bet ne tėvų patarimų.        
9. Stengtis būti kantresniu ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.     
10. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykus padovanosiu savo šypsenėlę.

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 10

1. Padėti tėveliams mane dorai užauginti, nes doros jie ir patys dar nelabai moka.
2. Per mano gimimo dienas ir kitas svarbias šventes nustebinti mane vis didesnėmis dovanomis – nes juk ir aš augu, ir didėju.
3. Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
4. Išmokyti mane rašyti, kad tėveliai grįžę po darbų namo žinotų, kur manęs ieškoti.
5. Kai duosite pinigų, geriau duoti popieriniais ne metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
6.  Kartu praleisti laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęsti kartu šventes, net ir po 30-ies metų.
8. Mylėti, gerbti ir lepinti mane, nes jeigu taip nepadarysite - kentės Jūsų vaikai.        
9. Stengtis būti kantresniu ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.     
10. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykus 
padovanosiu savo šypsenėlę.  

Seneliams

MIELI SENELIAI,

Ši diena ypatinga. Degant baltai žvakelei,
šiandien aš tapau turtingas.
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,
kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius!
Iš visos širdelės dėkoju Jums,
Kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią,
pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot!

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man, anūkėliui, artimiausi draugai!

Proseneliams

Žilaplauke mano Prosenele,
Apkabinki dažniau maldomis.
Tavo meile švelnia apsisupęs,
aš jaučiuosi geru žmogumi.
Žilaplauke likimo globėja,
augini mane ant rankų dosnių,
Tu žinok, kad esi man lyg fėja,
laimę teikianti vien iš maldų.

Prosenelis eina pamažu.
Prosenelis kalba – man gražu.
Kalba kalbelė – prakilni,
Žodelių muzika švelni.
Nešauks, nerėks balsu žvarbiu.
Prosenelį myliu ir gerbiu.
Ačiū, kad esate mano gyvenime.
Į viršų
Krikštynų atributikos rinkinukas leis kiekvienam šventės dalyviui pasijusti ypatingu! Tapkite stebuklingos krikštynų šalies gyventojais...

Padėka už dalyvavimą

Ši diena ypatinga.
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga.
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,
kunigėlio palaimą ir angeliukus draugus!

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.

Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man artimiausi draugai!

Dėkoju, kad dalyvavote mano krikštynose
ir lydėjote mane žengiant pirmuosius krikščioniškus žingsniukus.
Į viršų
Pagerbkite krikštynų tevus ir svečius originaliais kvietimais!!!

Krikštynų prašymai ir įsakymai

Į viršų
Butelio etiketė gali sudominti svečią savo dizaino sprendimais ir būti pritaikyta būtent Jūsų šventei. Užsisakykite butelio etiketes dabar!

Krikšto tėveliams nuo krikšto dukrytės

10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams nuo krikšto dukrytės (1)

1. Mano atvaizdą privalote pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje.
2. Tikiuosi būti Jums svarbiausia krikšto dukrytė Jūsų gyvenime.
3. Nepamirškite mano gimtadienių ir kitų man svarbių dienų, nes privalėsite sveikinti ir dovanoti dovanas.
4. Taupykite pinigus mano būsimoms užgaidoms ir norams įgyvendinti.
5. Jau šiandien dairykitės man vyro, kad turėčiau pasirinkimą iš daugelio variantų.
6. Nepamirškite, kad ir aš pretenduoju į Jūsų turtą.
7. Ginsite mane visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti nuo tėvų.
8. Turėsite mane ugdyti ir mokyti, o tam geriausias būdas – kelionės.
9. Tesėkite visus man šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.

10 prašymų įsakymų krikštatėviams nuo krikšto dukrytės (2)

1. Niekada nepamirškite mano gimtadienio.
2. Palydėkite mane į pirmąją Komuniją.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambėtų.
4. Stenkitės mane aplankyti ne tik per mano gimtadienį.
5. Nelepinkite manęs saldumynais, nes odontologo paslaugos labai brangios.
6. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugiau dėmesio.
7. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reikės.
8. Nepamirškite retkarčiais mane pasikviesti į svečius.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai Jums matomoje vietoje.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.

10 prašymų įsakymų krikštatėviams nuo krikšto dukrytės (3)

1. Mylėkite ir branginkite mane, kad jau įsivėlėte į šį reikalą.
2. Palydėkite mane į pirmąją Komuniją.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambėtų.
4. Stenkitės mane aplankyti ne tik per mano gimtadienį.
5. Nelepinkite manęs saldumynais, nes odontologo paslaugos labai brangios.
6. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugiau dėmesio.
7. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reiks.
8. Nepamirškite retkarčiais mane pasikviesti į svečius.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai jums matomoje vietoje.
10. Nepamirškite, kad ir aš pretenduoju į Jūsų turtą.
Į viršų
Išskirtinai Jums – puošnaus dizaino krikštynų laikraštukas!

Krikšto tėveliams nuo krikšto sūnelio

10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams nuo krikšto sūnelio (1)

1. Mano atvaizdą privalote pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje.
2. Tikiuosi būti Jums svarbiausiu ir, galbūt, vieninteliu krikštasūniu Jūsų gyvenime.
3. Nepamirškite mano gimtadienių ir kitų man svarbių dienų, nes privalėsite sveikinti ir dovanoti dovanas.
4. Taupykite pinigus mano būsimoms užgaidoms ir norams įgyvendinti.
5. Jau šiandien dairykites man žmonos, kad turėčiau pasirinkimą iš daugelio variantų.
6. Nepamirškite, kad ir aš pretenduoju į Jūsų turtą.
7. Ginsite mane visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti nuo tėvelių.
8. Turėsite mane ugdyti ir mokyti, o tam geriausias būdas – kelionės.
9. Tesėkite visus man šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.

10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams nuo krikšto sūnelio (2)

1. Mylėkite ir branginkite mane, kad jau įsivėlėte į šį reikalą.
2. Padėkite tėveliams dorai mane užauginti.
3. Iškilus problemoms, patarkite dėl meilės reikaliukų (kai paūgėsiu truputį).
4. Vieną kartą per mėnesį praleiskime kartu visą dieną: išradingai, naudingai ir linksmai.
5. Nesišvaistykite pažadais, nes juos reikės ištesėti.
6. Kai duosite pinigų smulkioms išlaidoms, tai geriau popieriniais, nei metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
7. Švęskime kartu šventes, net ir po 50-ies metų.
8. Nepamirškite dovanoti dovanų.
9. Nelepinkite saldumynais, nes gausite sąskaitą už dantų gydymą.
10. Labai nepykite už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.

10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams nuo krikšto sūnelio (3)


1. Niekada nepamirškite mano gimtadienio.
2. Palydėkite mane į pirmąją Komuniją.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambėtų.
4. Stenkitės mane aplankyti ne tik per mano gimtadienį.
5. Nelepinkite manęs saldumynais, nes odontologo paslaugos labai brangios.
6. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugia dėmesio.
7. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reikės.
8. Nepamirškite retkarčiais mane pasikviesti į svečius.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai Jums matomoje vietoje.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
Į viršų
Originalus krikštynų kvietimai. Būkite mano krikšto tėveliais!!!

Seneliams

10 prašymų (įsakymų) seneliams nuo anūko (1)

1. Mylėkite, gerbkite ir lepinkite mane.
2. Kartą per mėnesį nueikite su manimi į vaikų teatrą.
3. Nepykite už iškrėstas Jums išdaigas.
4. Padėkite mano tėveliams mane dorai užauginti.
5. Kartą per mėnesį pasiimkite mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti dviese.
6. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
7. Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
8. Paskaitykite man pasakėlių prieš miegelį.
9. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes atvykęs padovanosiu Jums savo šypsenėlę.
10. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinkite mane smagiomis dovanėlėmis.

10 prašymų (įsakymų) seneliams nuo anūko (2)

1. Palepinkite mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Išmokite būti kantresniais ir labai nebauskite už iškrėstas išdaigas.
3. Kartą per mėnesį pasiimkite mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti dviese.
4. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reikės.
5. Duokite naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokite gražių pasakų, kad galėtumėte man jas pasekti.
7. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mane, nes jeigu taip nepadarysite kentės Jūsų vaikai.
8. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinkite mane smagiomis dovanėlėmis.
9. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
10. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes atvykęs padovanosiu Jums savo šypsenėlę.

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko (3)

1. Padėkite mano tėveliams dorai užauginti, nes doros jie ir patys dar nelabai moka.
2. Per mano gimimo dienas ir kitas svarbias šventes nustebinkite mane vis didesnėmis dovanomis – nes juk ir aš augu ir didėju.
3. Kai mušite – muškite liežuviu, ne diržu.
4. Išmokykite mane rašyti, kad tėveliai grįžę po darbų namo, žinotų kur manęs ieškoti.
5. Kai duosite pinigų savoms išlaidoms, geriau duokite popieriniais ne metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
6. Kai tėveliai norės pabūti dviese, su malonumu mane prižiūrėkite, nes juk ir man reikia sesutės.
7. Nuo šiandien iš pensijos pradėkite taupyti pinigėlius mano smulkioms išlaidoms, nes man jų reiks vis daugiau ir daugiau.
8. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mane, nes jeigu taip nepadarysite, kentės Jūsų vaikai.

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko (4)

1. Visada būkite su manim kartu mintyse, mylėkite, branginkite ir lepinkite mane kaip savo vaiką.
2. Kad ir kas benutiktų, nepamirškite, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepykite, kai aš riebaluotais pirščiukais nučiupinėsiu ką tik išdažytas namų sienas, išravėjęs vazonuose gėles arba šiltadaržyje vietoj piktžolių daržoves, su žemėtomis kojytėmis pereisiu per naują ir švarų kilimą.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie beskambėtų bei protingai patarkite, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų, patarimų.
4. Palepinkite mane skaniomis košelėmis, pyragėliais ir gardžiomis uogienėmis ar saldainiais.
5. Padėkite išprašyti tėvų, kad leistų įsigyti šuniuką, kačiuką ar kitokį žvėriuką.
6. Išmokite gražių pasakėlių, kad galėtumėte man vakare telefonu jas pasekti.
7. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugiau dėmesio.
8. Užjauskite, paguoskite, priglauskite prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai Jums matomoje vietoje ir džiaukitės bei didžiuokites mano pasiekimais, nesvarbu, ar jie maži, ar dideli bebūtų.
10. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes kiekvienąkart atvykęs, nuoširdžiai su šypsena dovanosiu Jums dalelę savo širdies.

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko (5)

Seneliui

- Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš mano savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepykti, kai aš visą gyvenimą rinktą, kauptą įrankių kolekciją iškeisiu į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
- Pamokyti mane, kaip dirbti sode, nes tėvai tikrai to nepadarys.
- Smulkioms išlaidoms duoti popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
- Išmokyti vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti man automobilį, ne prastesnį, nei savo.
- Sutaupyti iš pensijos mano mokslams ir vestuviniam kostiumui.
- Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.

Močiutei

- Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepykti net tada, kai aš riebaluotais pirštais patikrinsiu darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokysiuos piešti.
- Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
- Pagirti mane už galantiškumą, kai nuskynęs visas tavo mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
- Užjausti ir paguosti, kai man labai to reikės.
- Prižiūrėti mane per tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
- Pasekti pasaką prieš miegą ir išmokyti eilėraštukų.
- Būti tikra močiute – palepinti mane.

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūkės (1)

1. Mylėkite, gerbkite ir lepinkite mane.
2. Kartą per metus nueikite su manimi į vaikų teatrą.
3. Nepykite už iškrėstas Jums išdaigas.
4. Padėkite mano tėveliams mane dorai užauginti.
5. Kartą per mėnesį pasiimkite mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti dviese.
6. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
7. Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
8. Paskaitykite man pasakėlių prieš miegelį.
9. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes atvykusi padovanosiu Jums savo šypsenėlę.
10. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinkite mane smagiomis dovanėlėmis.

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūkės (2)

1. Padėkite tėveliams mane dorai užauginti, nes doros jie ir patys dar nelabai moka.
2. Per mano gimimo dienas ir kitas svarbias šventes nustebinkite mane vis didesnėmis dovanomis – nes juk ir aš augu ir didėju.
3. Palepinkite mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
4. Išmokykite mane rašyti, kad tėveliai grįžę po darbų namo, žinotų kur manęs ieškoti.
5. Kai duosite pinigų, geriau duokite popieriniais ne metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
6. Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęskime kartu šventes, net ir po 50-ies metų.
8. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mane, nes jeigu taip nepadarysite – kentės Jūsų vaikai.
9. Stenkitės būti kantresni ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.
10. Visada laukti manęs pas jus atvykstant, nes atvykus padovanosiu Jums savo šypsenėlę.
Į viršų
Krikštynos ir saldainiai – neatsiejamas derinys! Mes Jums siūlome individualius, fabrike sulankstytus saldainių popieriukus!

Prašymas proseneliams

Proseneliai, būkit jūra gerumo,
Švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti laivus.
Jūsų išminties skliautuos
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekrašte, išliejusi meilę
Kur galėčiau braidyti dažnai,
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man geriausiais proseneliais!

Prašymas prosenelei Nr2

1. Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Stengtis būti kantresnei ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.
3. Neatiduoti man visos pensijos, kad ir kaip gražiai prašyčiau.
4. Užjausti ir paguosti, kai man labai to reiks.
5. Duoti naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokti gražių pasakų, kad galėtumei man pasekti.
7. Padėti mano tėveliams dorai mane užauginti.
8. Išmokyti mane eilėraščių ir dainelių.
9. Nepamiršti man duoti pinigėlių smulkioms išlaidoms.
10. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykusi padovanosiu savo šypsenėlę.
Į viršų
Krikštynų atributikos rinkinukas – puiki atminimo dovana! Po daugelio metų Jūs galėsite iš naujo išgyventi džiugiausias krikštynų akimirkas!

Tėveliams

1. Mano rankos dar mažos: būkit geri, nelaukite, kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau piešinį arba numesčiau kamuolį. Mano kojos dar trumpos: eikit lėčiau, kad aš suspėčiau.

2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio, kiek jūsų: būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti; neverskite manęs, kai tai nebūtina.

3. Namų ruoša niekur nedings: būkit geri, skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį ir darykit tai su noru.

4. Aš esu jautri! Būkite atidūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs visą dieną. Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi.

5. Aš esu ypatinga dovana! Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia gyventi, ir drauskite mane su ypatinga meile.

6. Man reikia paramos, kad galėčiau augti. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. Jūs galite kritikuoti veiksmus, kuriuos aš darau ne taip, bet ne mane.

7. Duokite man laisvę pačiai spręsti. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs to pareikalaus gyvenimas.

8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pati. Tai priverčia mane jausti, kad mano pastangos neatitinka jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku, bet prašau, ateity nelyginkite manęs su mano broliu, seserimi.

9. Nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip reikia “atostogų” be tėvų. Be to, tai yra puikiausias būdas įrodyti, kad jūsų santuoka yra nuostabi.

10. Būkite man dvasiniais vadovais. Išmokykite mane tikrų vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.

Tėveliams anglų kalba

1. Prašau mano atvaizdą laikyti matomiausioje savo namų vietoje.
Please keep my picture in the most visible place at your home.

2. Nepamirškite mano gimtadienių ir kitų man svarbių dienų, nes privalėsite sveikinti ir dovanoti dovanas net ir po 50 metų.
Do not forget my birthdays and other days that are special for me. You will have to congratulate me and bring presents event after 50 years from now.

3. Kartas nuo karto praleiskite dieną su manim kartu: išradingai, naudingai, linksmai...
From time to time, please, find time to spend an entire day with me: doing useful or fun things, or something that we have not tried out yet.

4. Jau nuo šiandien dairykites man gero vyro, kad turėčiau pasirinkimą iš daugelio variantų.
As of today, please, start looking for a good husband for me. When the time comes, I would like to have various options to choose from.

5. Nelepinkite saldumynais, nes gausite sąskaitą už dantų gydymą.
Do not spoil me with sweets, unless you would like to get the bill from my dentist.

6. Ginkite mane visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reikės ką nors nuslėpti nuo tėvų.
Stand for me in all situations, even in those, where you have to hide some nice facts from my parents.

7. Prašau mane ugdyti ir mokyti, o tam geriausias būdas – kelionės.
Please help me to grow, develop and learn. The best way to do it is taking me to travel.

8. Tesėkite visus man šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
Keep all the promises that you gave me today. Keeping promises is the best proof of love.

9. Tikiuosi būti Jums svarbia Krikšto dukra Jūsų gyvenime.
I hope I will have an important part in your life as your Goddaughter.

10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
Love me in the way that everybody around can tell it.

Dėkoja Austėja ir jos tėveliai.

Hearty Thanks,

Austeja and the Parents.

Tėveliams Nr2

• Būkite su manimi, kai kiti aplink mus nuolat skuba.
• Kalbėkite su manimi, kai kiti tėvai ant vaikų šaukia.
• Klausykitės manęs, kai kiti apsimeta itin užsiėmę.
• Juokitės, žaiskite su manimi, nors kitus tai erzintų.
• Pagirkite mane, kai paprastai suaugusieji vaikuose mato vien nusižengimus.
• Svajokite su manimi, kai daugelis tėvų tapę gana abejingi.
• Skaitykite su manimi, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
• Melskitės su manimi, kai kiti praradę tikėjimą.
• Atsiprašykite manęs, kai kiti apsimeta neklystantys.
• Apkabinkite mane, kai kiti neįvertina, kokią galią turi prisilietimas.
Į viršų
Nesugalvojate kuom gi dar užimti svečius prie krikštynų stalo? Ne bėda! Užsisakykite krikštynų atributikos rinkinuką.

Prašymai sesutei, broliui, pusseserei, pusbroliui

Prašymai broliui/pusbroliui (1)

1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Niekada neatsisakyti su manimi pažaisti.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Padėti susitvarkyti man kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos.
5. Neatiminėti žaislų ir saldainių, kai norėsiu pats duosiu.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktai mašinai bus nusukti ratai.
7. Pabūti su manimi, kai tėveliai norės kur nors išeiti.
8. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruoši pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
9. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.

Prašymai broliui/pusbroliui (2)

1. Besąlygiškai mylėti ir būti man paslaugus.
2. Niekada neatsisakyti su manimi pažaisti, net kai laiką leisi su savo draugais.
3. Padėti susitvarkyti man kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos.
4. Retkarčiais pakloti man lovą.
5. Neatiminėti žaislų ir saldainių, kai norėsiu – pati duosiu.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktai mašinai bus nusukti ratai.
7. Pabūti su manimi, kai mano tėveliai norės kur nors išeiti.
8. Padėti nuslėpti iškrėstas išdaigas, o esant reikalui, prisiimti už jas kaltę.
9. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.
10. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.

Prašymai broliui/pusbroliui (3)

1. Besąlygiškai mylėti, gerbti mane ir neišduoti mano patikėtų paslapčių;
2. Priimti mane į savo facebook‘ą ir kartu žaisti kompiuterinius žaidimus iki paryčių;
3. Niekada nepamiršti mano gimimo dienos ir nepykti, kai per mano šventes visas merginų dėmesys bus skirtas man;
4. Nueiti su manim į 3D kiną ir nupirkti man popkorną;
5. Padėti ruošti pamokas, o esant reikalui, padaryti špargalkes;
6. Nueiti kartu su manim į mokyklos šokius;
7. Padėti susitvarkyti man kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos;
8. Neskaityti mano sms, emailų, skype pokalbių ir nekraustyti mano kišenių;
9. Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankinčiau suaugusių su klausimu: “ką man šiandien veikti?
10. Vasarą eiti su manim žaisti kvadratą.

Prašymai sesei/pusseserei (1)

1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Priimti mane į savo facebook‘ą bei išmokyti atsisiųsti filmus iš interneto.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Sutvarkyti mano žaislus, kai per juos nebus galima praeiti.
5. Perduoti savo jaunų dienų patirtį.
6. Nieko nesakyti, jei ne vietoje paliktas mobilus telefonas bus išardytas.
7. Palydėti mane į pirmąjį pasimatymą.
8. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruošti pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
9. Niekada nepamiršti mano gimimo dienos ir nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Nereikšti nepasitenkinimo, kai iškvėpinsiu naujausius prancūziškus kvepalus.

Prašymai sesei/pusseserei (2)

1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Niekada neatsisakyti su manimi pažaisti.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Padėti susitvarkyti man kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos.
5. Neatiminėti žaislų, ledų ir saldainių, kai norėsiu pats duosiu.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktai lėlei bus nukirpti plaukučiai ar nusukti mašinos ratai.
7. Padėti nuslėpti iškrėstas išdaigas, o esant reikalui, prisiimti už jas kaltę.
8. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruoši pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
9. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.

Prašymai sesei/pusseserei (3)

1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Išmokyti užsirišti batukus, kad nereikėtų man lopyti kelnių ir gydyti nubrozdintų kelių.
3. Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankinčiau tėvelių su klausimu: “ką man šiandien veikti? Nusivesti mane į kiną, o vasarą eiti su manim maudytis.
4. Nieko nesakyti, jei ne vietoje paliktas mobilus telefonas bus išardytas.
5. Pabūti su manimi, kai mano tėveliai norės kur nors išeiti.
6. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruoši pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
7. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
8. Sutvarkyti mano žaislus, kai per juos nebus galima praeiti.
9. Perduoti savo jaunų dienų patirtį.
10. Nereikšti nepasitenkinimo, kai iškvepinsiu jūsų naujausius prancūziškus kvepalus ar išbandysiu kosmetikos subtilybes ant namų sienų.
Į viršų
Būkite originalūs, kviesdami krikštynų svečius. Mes Jums padėsime

Prašymai dėdei

1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Sulaukus 18 m. išmokyti vairuoti automobilį.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Kai man sueis 3 metukai išmokyti važiuoti dviratuku.
5. Palydėti mane į pirmą pasimatymą ir išmokyti berniukų viliojimo gudrybių.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktas mobiliakas bus išardytas.
7. Padėti nuslėpti iškrėstas išdaigas, o esant reikalui, prisiimti už jas kaltę.
8. Išmokyti mane “googlinti” ir prisiregistruoti facebook’e.
9. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.
Į viršų
Vertinate originalumą? Ir trokštate išskirtinių krikštynų savo mažajam? Tuomet krikštynų laikraštukas – būtent tai, ko Jums reikia!!!

Prašymai tetai

Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
Išmokyti užsirišti batukus, kad nereikėtų man lopyti kelnių ir gydyti nubrozdintų kelių.
Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankinčiau tėvelių su klausimu: “ką man šiandien veikti? Nusivesti mane į kiną.
Nupirkti man papuošalų ir kosmetikos reikmenų.
Pabūti su manimi, kai mano tėveliai norės kur nors išeiti.
Leisti modeliuoti drabužius iš savo drabužių.
Papasakoti, ką veikti per pirmąjį pasimatymą.
Perduoti savo jaunų dienų patirtį.
Nereikšti nepasitenkinimo, kai iškvepinsiu tavo naujausius prancūziškus kvepalus ar išbandysiu kosmetikos subtilybes ant namų sienų.
Į viršų
Ypatingas pasiūlymas Jums! Krikštynoms skirtų sveremų saldainių maketą galėsite rinktis iš gausios variantų pasiūlos!

Krikšto tėvelių priesaika

Krikšto tėvelių priesaika

PRIESAIKA

Mes, krikšto tėveliai, Vaiva ir Dalius pasižadame Kovalduką apkrikštyti ir parinkti angelą sargą, kad jis visą amželį jį saugotų nuo nelaimių, nuo piktų nuotykių, nuo skaudžių ligų, nuo žiaurių žmonių. Pasižadame neapleisti vaikelio skaudžiu metu, jį saugoti, globoti, neleisim skriausti piktiems žmonėms. Prireikus lauksim, stebėsim, gelbėsim ir guosim. Mokysim dorovės ir maldos, gerbsim jo norus visados. Taip pat pažadam, kad išmokysim vaikutį: šokti, plaukti, čiuožinėti, dainuoti, piešti, mergaites kibinti, kompiuteriu naudotis, būti komunikabiliam, nuvesti į pirmą pasimatymą, sulaukus pilnametystės nupirkti gerą bei kokybišką dovaną.
Į viršų
Krikštynų laikraštukas – graži ir džiuginanti šių laikų tradicija! Užsisakyk dabar!!!

Įsakymai seneliams

Įsakymas (1)

Seneliai, būkit jūra gerumo,
Švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekrašte, išliejusi meilę
Kur galėčiau braidyti dažnai,
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man artimiausiais draugais!
Į viršų
Galvojate, kaip nustebinti svečius? Mes žinome atsakymą – paverskite vaišių stalą šventės vizitine kortele! Sveremi saldainiai – individualiai JUMS!

Krikštynų pasižadėjimai

Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto sūneliui (1)

Mes, Erikučio krikšto tėveliai Orinta ir Edgaras, nejausdami jokio spaudimo, norėtume prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:

1. Kad krikšto sūnus bus, jei ne vienintelis, tai bent jau svarbiausias mūsų gyvenime.
2. Kai mūsų krikšto sūnui sukaks 18 m., išmokysime vairuoti krikšto tėčio automobilį, kad esant reikalui visada galima būtų jį eksploatuoti.
3. Vestuvėms stengsimės surasti gerą piršlienę, arba piršliauti teks pačiai krikšto mamai, bei jau šiandien pradėsime dairytis krikšto sūnui geros žmonos, kad ateity jaunuolis turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
4. Ginsime krikšto sūnų visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti ar pameluoti jo tėvams.
5. Palaikyti tėvelius morališkai, auklėjant ir auginant sūnų.
6. Nepamiršime krikšto sūnaus gimtadienių ir kitų jam svarbių dienų, nes privalėsime sveikinti ir dovanoti dovanas.
7. Iškilus problemoms patarti dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputėlį).
8. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
9. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai... (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
10. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.

Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto sūneliui (2)

Mes, Robertuko krikšto tėveliai Inga ir Darekas, nejausdami jokio spaudimo, norėtume prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:

1. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.
2. Padėti tėveliams dorai užauginti.
3. Patarti, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų patarimų.
4. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai... (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
5. Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.
6. Moksleiviui padėti paruošti pamokas.
7. Švęsti kartu šventes.
8. Nepamiršti dovanoti dovanų.
9. Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip gausime sąskaitą už dantų gydymą.
10. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
11. Džiaugtis Robertuko pasiekimais.
12. Iškilus problemoms patarti dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
13. Vykdyti ankščiau minėtus pažadus.

Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto sūneliui (3)

Mes,  krikšto tėveliai, nuo šiandien pasižadėję rūpintis, auklėti ir vesti Dievo keliu Jūsų mažąjį sūnelį, visų šventėn susirinkusių žmonių
akivaizdoje, atsakingai PASIŽADAME:

1.Turėti savo namuose bent vieną Emetuko nuotrauką, kuri kabės
matomiausioje namų vietoje;
2. Kad Emetas mums bus pats svarbiausias ir mylimiausias krikšto sūnus;
3. Niekada nepamiršti Emeto gimtadienių bei kitų jam svarbių švenčių;
4. Taupyti pinigėlius Emeto auklėjimui ir lavinimui;
5. Bendrauti su Emetuku bet kuriuo paros metu ir visada, kai tik jis to norės;
6. Padėti išsirinkti geriausią kandidatę į žmonas ir, tikimės, kad Emetukas prieš
tai visas jas mums pristatys;
7. Ginsime Emetą visose gyvenimiškose situacijose ir padėsime iškilus problemoms;
8. Dalyvauti Emeto Pirmosios Komunijos šventėje ir padėti berniukui pasiruošti
Pirmąjai Komunijai. Kai tėveliai negalės, mes lydėsime Emetą į bažnyčią;
9. Būtinai sudalyvauti Emetuko
išleistuvių, diplomo teikimo bei
vestuvių šventėse;
10. Būti pačiais geriausiais krikšto tėveliais ir visais įmanomais būdais pateisinti tėvelių lūkesčius mus
pasirinkus.

Krikšto tėčio pasižadėjimas krikšto sūneliui (1)

Aš, Kaspariuko krikšto tėtis Arnas, nejausdamas jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:

1. Kad krikštasūnis bus, jei ne vienintelis, tai bent jau svarbiausias mano gyvenime.
2. Retkarčiais leisti krikštasūniui pailsėti nuo tėvų, senelių ir, aišku, krikšto mamos.
3. Pamokyti krikštasūnį kaip elgtis per pirmąjį pasimatymą.
4. Pamokyti kaip gerti tekilą su citrina (žinoma, tik sulaukus 18 m.).
5.Vestuvėms surasti gerą piršlį, arba piršliauti teks pačiam.
6. Per krikštasūnio gimimo dienas ir kitokias šventes nustebinti vis didesnėmis dovanomis, nes jis juk irgi auga.
7. Taupyti pinigus būsimoms krikšto sūnaus užgaidoms ir norams įgyvendinti.
8. Jau šiandien pradėsiu dairytis krikšto sūnui geros žmonos, kad ateityje berniukas turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
9. Tesėti visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės ir dėmesio įrodymas.
10. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.

Krikšto mamos pasižadėjimas krikšto sūneliui (1)

Aš, Kaspariuko krikšto mama Lina, nejausdama jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:

1. Kad krikšto sūnus bus, jei ne vienintelis, tai bent jau svarbiausias mano gyvenime.
2. Kai krikšto sūnui sukaks 18 m., išmokysiu vairuoti krikšto tėčio automobilį, kad esant reikalui visada galima būtų jį ekpsloatuoti. 3. Palaikyti tėvelius morališkai, auklėjant ir auginant sūnų.
4. Patarti iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
5. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvelių).
6. Švęsti kartu šventes, net ir po 50 metų.
7. Pasižadu padėti išprašyti tėvų, kad leistų įsigyti šuniuką, kačiuką ar kitokį žvėriuką.
8. Ginsiu krikšto sūnų visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti ar pameluoti jo tėvams.
9. Tesėsiu visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės ir dėmesio įrodymas.
10. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.

Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto dukrytei (1)

Mes, Gustės krikšto tėveliai Kristina ir Kęstutis, nejausdami jokio spaudimo norėtume prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:
1. Kad krikšto duktė bus, jei ne vienintelė, tai bent jau svarbiausia mūsų gyvenime;
2. Pamokinsime, kaip gerti tekilą su citrina (žinoma, tik sulaukus 18 m.);
3. Kai mūsų krikšto dukrai sukaks 18 m., išmokysime vairuoti krikšto tėčio automobilį, kad esant reikalui visada galima būtų jį ekpsloatuoti.
4. Vestuvėms stengsimės surasti gerą piršlį arba piršliauti teks pačiam krikšto tėčiui bei jau šiandien pradėsime dairytis krikšto dukrai gero vyro, kad ateity mergaitė turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
5. Ginsime krikšto dukrą visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti ar pameluoti jos tėvams.
6. Taupysime pinigus būsimoms krikšto dukters užgaidoms ir norams įgyvendinti.
7. Nepamiršime Gustės gimtadienių ir kitų jai svarbių dienų, nes privalėsime sveikinti ir dovanoti dovanas.
8. Iškilus problemoms patarsime dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputėlį).
9. Nepamiršime, kad ir krikšto dukra jau pretenduoju į mūsų turtą.
10.Tesėsime visus Gustei šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės ir dėmesio įrodymas.

Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto dukrytei (2)

Mes, Deimantės krikšto tėveliai Audra ir Nerijus, nejausdami jokio spaudimo norime prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:

1. Mylėti ir branginti krikšto dukrytę kaip savo vaiką.
2. Padėti tėveliams dorai užauginti.
3. Patarti, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų patarimų.
4. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai... (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
5. Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.
6. Palydėti prie Komunijos.
7. Švęsti kartu šventes.
8. Nepamiršti dovanoti dovanų.
9. Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip gausime sąskaitą už dantų gydymą.
10. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
11. Džiaugtis vaiko pasiekimais.
12. Patarti, iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).

Krikšto tėčio pasižadėjimas krikšto dukrytei (1)

Aš, Danielės krikšto tėtis Ričiardas, iš didelės meilės savo krikšto dukrai, nejausdamas jokio spaudimo, prisiimu pilną atsakomybę ir visų dalyvaujančių akivaizdoje PASIŽADU:

• Mylėti ir branginti Krikšto dukrytę, kaip savo vaiką.
• Padėti tėveliams dorai ją užauginti.
• Nepamiršti gimtadienių bei kitų svarbių dienų, ir karts nuo karto ją aplankyti.
• Atsakyti į visus jai iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambės.
• Kartą per pusę metų kartu su Krikšto dukryte praleisti dieną išradingai, naudingai, linksmai.
• Retkarčiais leisti Krikšto dukrytei pailsėti nuo tėvelių ir senelių.
• Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankintų tėvelių su klausimu: „Ką man šiandien veikti?“.
• Išmokyti Krikšto dukrytę valdyti transporto priemones – pradedant triratuku, baigiant automobiliu.
• Nelepinti saldumynais, kad netektų apmokėti sąskaitos už dantų gydymą.
• Vestuvėms surasti gerą piršlį arba piršliauti teks pačiam.
• Tesėti visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.

Krikšto tėčio pasižadėjimas krikšto dukrytei (2)

Aš, Viktorijos krikšto tėtis Andrius, nejausdamas jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:

• Kad krikšto dukrytė bus, jei ne vienintelė, tai bent jau svarbiausia mano gyvenime;
• Krikšto dukrytės atvaizdą pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje;
• Nepamiršti krikšto dukrytės gimtadienių ir kitų jai svarbių dienų, nes privalėsiu sveikinti;
• Jau šiandien dairytis krikšto dukrytei vyro, kad turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų;
• Ginti krikšto dukrą visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti nuo tėvų;
• Taupyti pinigus būsimoms krikšto dukros užgaidoms ir norams įgyvendinti;
• Krikšto dukrą ugdyti ir mokinti, o tam geriausias būdas – kelionės;
• Tesėti visus krikšto dukrai šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.

Krikšto mamytės pasižadėjimas krikšto dukrytei (1)

• Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.
• Mylėti ir branginti krikšto dukrą.
• Palaikyti tėvelius morališkai, auklėjant ir auginant dukrą.
• Patarti iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
• Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
• Švęsti kartu šventes, net ir po 50 metų.
• Nelepinti saldumynais, kad netektų apmokėti sąskaitos už dantų gydymą.
• Labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.

Krikšto mamytės pasižadėjimas krikšto dukrytei (2)

Aš, Danielės krikšto mama Vilma, iš didelės meilės savo krikšto dukrai, nejausdama jokio spaudimo, prisiimu pilną atsakomybę ir visų dalyvaujančių akivaizdoje PASIŽADU:

• Mylėti taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
• Krikšto dukrytės atvaizdą pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje.
• Lankyti Krikšto dukrytę ne tik per gimtadienius.
• Neišlaidauti brangioms dovanoms, verčiau skirsiu daugiau dėmesio.
• Ginti visose gyvenimiškose situacijose, ypač tose, kuriose reikės ką nors nuslėpti nuo tėvų: apipieštą sienos kampą, sukarpytą naują mamos suknelę, pažymių knygutę su dvejetukais.
• Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
• Pamokyti skoningo pasipuošimo meno ir padėti rūpintis kosmetika, parfumerija, papuošalais, drabužiais ir avalyne, nes ji jau tikra dama.
• Jau šiandien pradėti dairytis Krikšto dukrytei vyro, kad turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
• Išmokyti skaičiuoti, kad neapgautų parduotuvėje atidavinėjant grąžą.
• Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.

Krikšto mamytės pasižadėjimas krikšto dukrytei (3)

Aš, Viktorijos krikšto mama Gražina, nejausdama jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:

• Mylėti ir branginti krikšto dukrytę, kaip savo vaiką.
• Padėti tėveliams dorai užauginti.
• Patarti, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų patarimų.
• Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai... (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
• Išmokyti dažytis, pabrėžti savo grožį.
• Vestuvėms surasti gerą svočią arba svočiauti teks pačiai.
• Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip gausiu sąskaitą už dantų gydymą.
• Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
• Patarti, iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
Į viršų
Tėvai linkę patarinėti savo vaikams, kokią profesiją jie turėtų pasirinkti. Paverskite tradiciją šaunia pramoga, užsisakykite profesijų spėjimo korteles!

Senelių pasižadėjimai

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui (1)

Aš, Jokūbėlio senelis Stasys, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš berniuko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis visą gyvenimą rinktą, kauptą įrankių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Pamokyti anūkėlį, kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Duoti anūkui smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Išmokyti anūką vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jam automobilį, ne prastesnį, nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos jo mokslams ir vestuviniam kostiumui.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.

Aš, Jokūbėlio močiutė Vanda, iš didelės meilės anūkėliui, čia jums visiems girdint pasižadu:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu net tada, kai anūkėlis riebaluotais pirštais patikrins darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokysis piešimo meno.
• Palepinti anūkėlį skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
• Pagirti anūką už galantiškumą, kai jis nuskynęs visas mano mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
• Užjausti ir paguosti, kai jam labai to reikės.
• Prižiūrėti berniuką per jo tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti, ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
• Pasekti pasaką prieš miegą ir išmokyti eilėraštukų.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlį.
• Prižiūrėti senelį, kad vykdytų duotus pažadus.

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui (2)

Aš, Kaspariuko senelis Zenonas, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savimonė ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis imsis namų remonto ir dekoravimo darbų.
• Neparodysiu nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę anūkas pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Pamokyti anūką, būsimą NBA žvaigždę, krepšinio meno pagrindų.
• Prižadu išmokyti užmauti slieką ant kabliuko, sukurt laužą ir visų kitų gudrybių, kurias turi žinoti kiekvienas tikras vyras.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūką.

Aš, Kaspariuko močiutė Vida, neklausydama savo vyro, būdama sveiko proto ir apakusi iš meilės savo anūkui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti, kai anūkas į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlio norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojama labai įdomi muilo opera ar rodys Teleloto.
• Vasarą nusivežti anūką į pajūrį ir, kad jis nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku.

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui (3)

Aš, Kajaus senelis Viktorinas, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savimonė ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis imsis namų remonto ir dekoravimo darbų.
• Neparodysiu nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę Kajus pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Pamokyti anūką, būsimą NBA žvaigždę, krepšinio meno pagrindų.
• Prižadu išmokyti užmauti slieką ant kabliuko, sukurt laužą ir visų kitų gudrybių, kurias turi žinoti kiekvienas tikras vyras.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūką.
Aš, Kajaus močiutė Alma, nieko neklausydama, būdama sveiko proto ir apakusi iš meilės savo anūkui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti kai anūkas į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlio norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomi muilo opera ar rodys Teleloto.
• Vasarą nusivežti anuką į pajūrį ir, kad jis nenuobodžiautų kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik jis panorės.

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui (4)

Aš, Arno močiutė Albina, savo valia, eilinį sykį neklausydama savo vyro bei apakusi iš meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:

• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlis riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutipens per naują kilimą ar šuniui paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Pagirti anūkėlį už galantiškumą, kai jis nuskynęs visas mano mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai anūkėlis žaidimus su manim iškeis į akmenuko spardymą.
• Išpildyti bent vieną anūkėlio svajonę.
• Neparodyti išgąsčio, kai anūkas užsigaus, juk tikrą vyrą randai puošia.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėsiu anūkėlį savaitgaliais, švenčių dienomis, per jo tėvų, krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Duoti anūkėliui iš pensijos smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Prižiūrėti senelį, kad vykdytų duotus pažadus.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlį.
Aš, Arno senelis Zigmas, savo valia, neįtakojamas žmonos ir būdamas pakankamai blaivios galvos, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:

• Išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlio, kaip kraštovaizdžio
specialisto sugebėjimai. Nieko nesakyti, kai jis vidurvasarį ims persodinti rožes ar genėti gudobėles.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai visą gyvenimą tausotą garažo kolekciją anūkėlis iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Pamokyti anūkėlį kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Nieko nesakyti, jei ne vietoje paliktas mobilus telefonas bus išardytas.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę anūkėlis pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Išmokyti užmauti slieką ant kabliuko, sukurt laužą ir visų kitų gudrybių, kurias turi žinoti kiekvienas tikras vyras.
• Išmokyti anūkėlį vairuoti ir mokyklos baigimo proga nupirkti jam automobilį ne prastesnį, nei savo.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūką.

Senelio pasižadėjimai anūkui (1)

Aš, Roko senelis Rimantas, savo valia ir būdamas pakankamai blaivios galvos, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:

• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš Roko savimonė ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai anūkėlis, visą gyvenimą tausotą meškerių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodegą.
• Pamokyti Roką, kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę Rokas pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Prižadu išmokyti: užmauti slieką ant kabliuko bei sukurt laužą.
• Pamokyti anūkėlį, būsimą NBA žvaigždę, krepšinio meno pagrindų.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Išmokyti anūką vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jam automobilį, ne prastesnį, nei savo.

Močiutės pasižadėjimai anūkui (1)

Aš, Mato močiutė Stasė, savo valia, eilinį sykį neklausydama savo sveiko proto apakus iš meilės anūkeliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:

1. Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi.
2. Išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlio kaip kraštovaizdžio specialisto sugebėjimai. Nieko nesakyti, kai jis vidurvasarį ims persodinti rožes ar genėti medžius.
3. Pagirti anūkėlį už galantiškumą, kai jis nuskynęs visas mano mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
4. Neparodysiu išgąsčio, kai anūkėlis užsigaus, juk tikrą vyrą randai puošia.
5. Išpildyti bent vieną Matuko svajonę.
6. Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėsiu anūkėlį savaitgaliais, švenčių dienomis, per jo tėvų atostogas, kai negalės prižiūrėti kita močiutė ir šiaip be jokio reikalo.
7. Būti tikra močiute – palepinti anūkėlį.

Močiutės pasižadėjimai anūkui (2)

Aš, Arno močiutė Irena, nieko neklausydama, būdama sveiko proto ir apakusi iš meilės savo anūkui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:

• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti, kai anūkas į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlio norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojama labai įdomi muilo opera ar rodys Teleloto.
• Pamokyti anūkėlį ravėti daržą, nes jų tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių jis išravės visas daržoves.
• Vasarą kas antrą savaitgalį nusivežti anuką į pajūrį ir, kad jis nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik jis panorės, o Kalėdoms numegzti šiltą megztuką.

Močiutės pasižadėjimai anūkui (3)

Aš, Manto močiutė, iš didelės meilės anūkėliui, čia jums visiems girdint pasižadu:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu net tada, kai Mantas riebaluotais pirštais patikrins darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokinsis piešimo meno.
• Palepinti Mantą skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
• Užjausti ir paguosti, kai Mantui labai to reikės.
• Prižiūrėti Mantą per jo tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
• Nebesigraudinti pasitinkant ir išlydint.
• Duoti Mantui smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Būti rūpestinga močiute – lepinti anūkėlį iki pilnametystės, o vėliau reguliariai skambinti ir rašyti jam. SMS ne rečiau kaip kas dvi dienos.
• Manto pirmagimiui einant į pirmą klasę, iškepti skaniausią tortą.

Močiučių ir senelių pasižadėjimai anūkui (1)

Mes, Augusto seneliai Antanas ir Algimantas, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADAME:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlio savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksim, kai jis visą gyvenimą rinktą, kauptą įrankių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Pamokyti anūką, kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Išmokyti anūką vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jam automobilį, ne prastesnį nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos Augusto mokslams ir vestuviniam kostiumui.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliais ir, žinoma, neužmiršti dovanų.

Mes, Augusto močiutės Halina ir Eugenija, iš didelės meilės anūkėliui, čia jums visiems girdint pasižadAME:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksim net tada, kai anūkėlis riebaluotais pirštais patikrins darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokinsis piešimo meno.
• Palepinti Augustą skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
• Užjausti ir paguosti, kai anūkėliui labai to reikės.
• Prižiūrėti Augustą per jo tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
• Nebesigraudinti pasitinkant ir išlydint.
• Duoti anūkėliui smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Būti rūpestingomis močiutėmis – lepinti anūkėlį iki pilnametystės, o vėliau reguliariai skambinti ir rašyti SMS ne rečiau kaip kas dvi dienos.
• Augustui einant į pirmą klasę, iškepti skaniausią tortą.

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkei (1)

Aš, Danielės diedukas Arūnas, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūklėlės, kaip kraštovaizdžio specialistės sugebėjimai. Nieko nesakyti, kai ji vidurvasarį ims persodinti rožes ar genėti gudobėles.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūkę.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę anūkėlė pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Anūkėlei smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
• Prižiūrėti močiutę, kad vykdytų duotus pažadus.

Aš, Danielės močiutė Rasa, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutapens per naują kilimą ar į šuns būdą paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
• Išmokyti anūkę:
1. Kaip išsireikalauti pakvietimo į restoraną, užuot virus sriubą iš kirvio.
2. Kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrus aplink mažąjį pirštelį.
3. Kaip elgtis, kad šeimos kaklas visuomet vadovautų galvai.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkei (2)

Aš, Danielės diedukas Zanonas, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai visą gyvenimą rinktą įrankių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomios krepšinio rungtynės.
• Pamokyti anūkę ravėti daržą, nes jos tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių ji išravės visas daržoves.
• Išmokyti anūkėlę vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jai automobilį, ne prastesnį nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos mokslams ir vestuvinei suknelei.
• Prižiūrėti močiutę, kad vykdytų duotus pažadus.

Aš, Danielės močiutė Dana, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlė iškvėpins mano naujausius prancūziškus kvepalus ir išdažys žaislus brangiausiais mano lūpų dažais.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažadu prižiūrėti anūkėlę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Primegzti... gal patogiau... nupirkti anūkėlei madingų megztukų, o jos lėlytėms gražių drabužėlių.
• Pamokyti skoningo pasipuošimo meno bei sutaupyti papuošalams ir maloniems niekučiams.
• Išmokyti skaniai gaminti valgyti, nes mamai tam reikalui tikrai neužteks kantrybės.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.

Močiučių ir senelių pasižadėjimai anūkei (1)

Mes, Smiltės močiutės Danutė ir Roma, iš didelės meilės anūkėlei visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADAME:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksim, kai anūkė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutapens per naują kilimą ar į šuns būdą paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažiūrėti Smiltę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Smiltei smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
• Išmokyti Smiltę:
1. Kaip išsireikalauti pakvietimo į restoraną, užuot virus sriubą iš kirvio.
2. Kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrus aplink mažąjį pirštelį.
3. Kaip elgtis, kad šeimos kaklas visuomet vadovautų galvai.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.

Mes, Smiltės seneliai Vytautas ir Rimantas, nieko neklausydami ir apakę iš meilės savo anūkei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADAME:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksim, kai anūkėlė nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti, kai anūkė į lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o mums teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomios krepšinio rungtynės.
• Pamokyti Smiltę ravėti daržą, nes jos tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių ji išravės visas daržoves.
• Vasarą kas antrą savaitgalį nusivežti anukę į pajūrį ir, kad ji nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik ji panorės, o Kalėdoms iš miško parnešti eglutę.

Močiutės pasižadėjimai anūkei (1)

Aš, močiutė REGINA, savo valia, nieko neklausydama ir apakusi iš meilės savo anūkei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai Augustė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik ištapetuotas namų sienas, žemėtom kojom pritepens švarias grindis ar į smėlio dėžę pasities ką tik iš valyklos parneštą mano naujausią kostiumėlį.
• Pasižadu nepykti, kai anūkėlė iškvėpins mano naujausius prancūziškus kvepalus ir išdažys žaislus brangiausiais mano lūpų dažais.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažadu prižiūrėti Augustę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Primegzti... gal patogiau... NUPIRKTI Augustei madingų megztukų, o jos meškiukams gražių drabužėlių.
• Pamokyti skoningo pasipuošimo meno, o būnant pensijoj sutaupyti papuošalams ir maloniems niekučiams.
• Išmokyti skaniai gaminti valgyti, nes mamai tam reikalui tikrai neužteks kantrybės.
• Pamokyti kaip elgtis, kad šeimos galva neįsakinėtų kaklui ir kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrą aplink mažąjį pirštelį.

Močiutės pasižadėjimai anūkei (2)

Aš, Erikutės močiutė Audronė, iš didelės meilės
anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:

• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutapens per naują kilimą ar į šuns būdą paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Anūkėlei smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
• Išmokyti anūkėlę:
1. Kaip išsireikalauti pakvietimo į restoraną, užuot virus sriubą iš kirvio.
2. Kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrus aplink mažąjį pirštelį.
3. Kaip elgtis, kad šeimos kaklas visuomet vadovautų galvai.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.

Senelio pasižadėjimai anūkei (1)

Aš, Augustės senelis, Vytautas, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš Augustės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai anūklėlė visą gyvenimą rinktą žvejybos reikmenų kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomi krepšinio rungtynės.
• Pamokyti Augustę ravėti daržą, nes jos tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių ji išravės visas daržoves.
• Išmokyti anūkėlę vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jai automobilį, ne prastesnį nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos Augustei mokslams ir vestuvinei suknelei.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėsiu Augustę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Prižiūrėti močiutę, kad vykdytų duotus pažadus.

Senelio pasižadėjimai anūkei (2)

Aš, senelis Vladimir, savo valia, neįtakojamas žmonos ir būdamas pakankamai blaivios galvos, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai Lukrecija nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti kai anūkėlė į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai svarbios krepšinio rungtynės ar rodys Teleloto
• Pamokyti Lukreciją ravėti daržą, nes jų tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių jis išravės visas daržoves
• Vasara kas antrą savaitgalį nusivežti Lukreciją į pajūrį ir kad ji nenuobodžiautų kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik ji panorės, o Kalėdoms iš miško parnešti eglutę.
• Būti geru močiutės vyru ir neleisti jai lepinti anūkės.

Senelio pasižadėjimai anūkei (3)

Aš, Urtės senelis Adolfas, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:

• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu net tada, kai anūkėlė riebaluotais pirštais patikrins senelio darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokysis piešimo meno.
• Vasarą nusivežti anūkėlę į pajūrį ir, kad ji nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik ji panorės, o Kalėdoms iš miško parnešti eglutę.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią krepšinio rungtynių minutę anūkė pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Nepykti kai anūkėlė į mano lovą nakčiai suguldys lėles, o man teks prigulti ant sofutės.
• Anūkės nuotrauką laikyti gerai matomoje vietoje ir džiaugtis bei didžiuotis jos pasiekimais, nesvarbu ar jie maži, ar dideli bebūtų.
• Per gimimo dienas ir kitas jai svarbias šventes nustebinti ją smagiomis dovanėlėmis.
Į viršų
Krikštynų atributikos rinkinukas leis kiekvienam šventės dalyviui pasijusti ypatingu! Tapkite stebuklingos krikštynų šalies gyventojais...

Tėvelių pasižadėjimas sūneliui

Tu gimei iš mūsų ir drauge skaičiuosime Tavo augimo, mokymosi ir brendimo laiką, todėl ir pasirašome šį kreipimąsi į Tave:

1. Mes norime, jog Tu žinotum, kad mes mylime Tave;
2. Atleisk mums, kuomet netenkame kantrybės, elgiamės neteisingai, kaip ir mes Tau atleisime už panašias akimirkas;
3. Atleisk už tai , jog kartais esame priversti Tave bausti. Suprask, mūsų bausmė skirta Tavo augimui, Tavo dvasios didybei;
4. Pasižadame stengtis būti vertais Tavo tėvelių vardo, mokytis drauge su Tavimi: sau ir Tau;
5. Kviečiame Tave bendradarbiauti: mes stengsimės padėti Tau būti geru sūnumi, o Tu padėk mums mūsų pašaukime ir likime;
6. Mes stengsimės ieškoti vienybės ir minties tapatumo;
7. Kaip mes stengsimės būti Tau dėmesingesniais, taip ir Tavęs prašome būti dėmesingesniu mums;
8. Mes prašome priimti mūsų taisykles, nors kartais jos ir ne visai suprantamos. Patikėk, kartais mes žinome geriau ir linkime Tau visa ko geriausia;
9. Tebūnie Tau pavyzdys patys iškiliausi žmonės, į kuriuos mes visi kartu drauge lygiuosimės elgesiu ir pastangomis.
Į viršų
Pagerbkite krikštynų tevus ir svečius originaliais kvietimais!!!

Sesutės pasižadėjimas broliukui

Aš, Austėja, pažadu Lukui, kad:

1. Visada būsiu tau paslaugi.
2. Niekada nepamiršiu tavo gimimo dienos.
3. Nepaliksiu tavęs vieno netgi, kai leisiu laiką su savo draugėmis.
4. Mokysiu tave žaisti, skaityti, rašyti, skaičiuoti ir piešti.
5. Dalinsiuosi savo žaislais ir kitais daiktais.
6. Retkarčiais paklosiu tavo lovą.
7. Ir prižiūrėsiu, kad krikšto tėvai laikytųsi savo pažadų.
Į viršų
Butelio etiketė gali sudominti svečią savo dizaino sprendimais ir būti pritaikyta būtent Jūsų šventei. Užsisakykite butelio etiketes dabar!

Krikštynų pažymėjimas

Šiuo dokumentu pažymime, kad pilietė

...............

Yra pasiruošusi krikštynoms!!!

Krikštas Tave,.......(vardas), paženklino Gyvojo Dievo antspaudu. Švenčiausioji Trejybė suteikia neįkainojamą malonės dovaną – Dievo gyvenimą,kuris padaro Tave Dievo vaiku ir gyvuoju bažnyčios nariu.

Skirk laiko mąstymui, Tai – stiprybės šaltinis.
Skirk laiko maldai, Tai – didžiausia jėga žemėje.
Skirk laiko juokui, Tai – sielos muzika.
Skirk laiko žaidimui, Tai – amžinos jaunystės paslaptis.
Skirk laiko mylėti ir būti mylimai, Tai – Dievo duota privilegija.
Skirk laiko duoti, Diena per trumpa,kad būtum savanaudė.
Skirk laiko skaitymui, Tai – išminties fontanas.
Skirk laiko draugiškumui, Tai – laimės kelias.
Skirk laiko darbui, Tai – sėkmės kaina.
Skirk laiko gailestingumui, Tai – raktas į dangų.

(Motina Teresė)

Pažymėjimas išduotas....(data)
Į viršų
Išskirtinai Jums – puošnaus dizaino krikštynų laikraštukas!

Diplomai

Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams (1)

Pažymime, jog Gražina ir Mindaugas baigė Tarptautinį krikštatėvių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu 2012 m. liepos mėn. 7 d. sėkmingai įgijo krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:

Gugavimo meno pagrindai – puikiai
Lėlyčių praktiniai žaidimai – puikiai
Finansinė apskaita krikšto dukros įgeidžiams – labai puikiai
Košių maistinių medžiagų analizė – puikiai
Šiuolaikinė šypsenos metodika – labai puikiai
Mergaičių psichologija – labai puikiai
Vėžimėlio sandaros teorija – puikiai
Suknyčių modeliavimas – puikiai
Laisvalaikio organizavimas – labai puikiai
Krikštatėvių politika – labai puikiai
Auklių darbo istorija – puikiai
Ropojimo ir šliaužiojimo geografija – puikiai
Draugystės filosofija – labai puikiai
Krikštynų profesinė praktika – labai puikiai
Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę Gražinai ir Mindaugui leista būti Miglutės krikštatėviais.

Aukščiausioji gandrų komisija,
2012 m. liepos 7 d.

Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams – vyresniam vaikučiui (2)

Pažymime, jog Daiva ir Laisvūnas baigė Tarptautinį Krikštatėvių Universitetą bei Aukščiausios Gandrų komisijos sprendimu 2011 m. rugpjūčio mėn. 20 d. sėkmingai įgijo Krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:

Draugystės meno pagrindai – puikiai
Lėlyčių praktiniai žaidimai – puikiai
Finansinė apskaita krikšto dukros įgeidžiams – labai puikiai
Košių maistinių medžiagų analizė – puikiai
Šiuolaikinė šypsenos metodika – labai puikiai
Mergaičių psichologija – labai puikiai
Skalbimo technologijos – puikiai
Ožiukų kontrolė – puikiai
Vežimėlio sandaros teorija – puikiai
Suknyčių modeliavimas – labai puikiai
Laisvalaikio organizavimas – puikiai
Krikštatėvių politika – labai puikiai
Auklių darbo istorija – puikiai
Ropojimo ir šliaužiojimo geografija – puikiai
Krikštynų profesinė praktika – labai puikiai
Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę Daivai ir Laisvūnui leista būti Smiltės Krikštatėviais.
Į viršų
Originalus krikštynų kvietimai. Būkite mano krikšto tėveliais!!!

Įvairūs

Kol dar nebuvau mama...

Niekada neverkiau, matydama ašaras.
Niekada nesikraustydavau iš proto iš laimės
Vien dėl paprasčiausios šypsenos.
Niekada mano širdis nesubyrėdavo i tūkstančius dalelių,
Kad kažkam negalėjau palengvinti skausmo.
Niekada nemaniau, kad kažkas toks mažas
Gali pakeisti mano gyvenimą taip stipriai.
Aš nežinojau, kad galėsiu kažką taip stipriai mylėti.
Ir nežinojau, kad man patiks būti mama...

Štai ką gauni augindamas vaiką

1. Pavardės pratęsimą.
2. Dievo šmėkščiojimą kasdien.
3. Krizenimą po anklode kasnakt.
4. Meilės – daugiau nei tavo širdis gali sutalpinti.
5. Daug bučinių ir apsikabinimų.
6. Nesibaigiančią nuostabą dėl kalnų, skruzdėlių, debesų ir šiltų pyragėlių.
7. Ranką įsikibti (dažniausiai išteptą uogiene).
8. Kompaniją burbulų pūtimui, aitvarų leidimui, smėlio pilių statybai ir bėgimui per šaligatvį lyjant lietui.
9. Kažką, su kuo gali kvailai pasijuokti, nepriklausomai nuo to, ką tądien pasakė tavo bosas arba koks buvo akcijų kursas.
10. Teisę niekada nesuaugti.
11. Gali piešti pirštais, žaisti slėpynių, gaudyti jonvabalius ir tikėti, kad egzistuoja Kalėdų Senelis.
12. Tau nereikia teisintis, kad žiūri Pūkuotuko nuotykius šeštadienio rytais, eini į Disnėjaus filmus ir buri iš žvaigždžių.
13. Gali pasikabinti vaivorykščių, širdelių ir gėlyčių ant šaldytuvo durų.
14. Esi herojus, nes nukeli skraidančią lėkštę nuo stogo, nuimi dviračio ratus, kad ištrauktum įstrigusią skiedrą, pripildai baseiną, treniruoji futbolo komandą, kuri niekada nelaimi, bet visada gauna ledų po kiekvienos treniruotės.
15. Tu gauni teisę pirmas stebėti tokius istorinius įvykius kaip pirmas žingsnis, pirmas žodis, pirmas liemenukas, pirmas pasimatymas, pirmas kartas už vairo.
16. Tu tampi nemirtingas. Tu išaugini dar vieną šaką savo genealoginiame medyje ir, jei tau sekasi, daug šakelių, vadinamų anūkais.
17. Gauni psichologijos, mitybos, kriminalinės teisės, komunikacijos ir žmogiškojo seksualumo išsilavinimą tokį, kokio negali suteikti joks universitetas.
18. Savo vaiko akyse esi lyg Dievas.
19. Gauni nepalyginamą meilę.
20. Įgauni magiškos galios išbaidyti visus baubus ir siaubūnus iš po lovos, pagydyti sužeistą širdį, sutramdyti naktinį vakarėlį, padėti gyvenimo pamatus ir mylėti be galo, taigi vieną dieną...

Patarimai tėvams

• Stabtelėk su savo vaiku, kai aplink skuba.
• Vaikščiok su savo vaiku, kai kiti vien bėga.
• Kalbėk su savo vaiku, kai kiti šaukia.
• Klausyk savo vaiko, kai kiti apsimeta užsiėmę.
• Juokis su savo vaiku, kai kiti žiūri piktai.
• Pagirk savo vaiką, kai kiti mato tik prasižengimus
• Svajok su savo vaiku, kai kiti tapo labai ciniški.
• Skaityk su savo vaiku, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
• Atsiprašyk savo vaiko, kai kiti mano esą neklystantys.
• Drausmink savo vaiką, kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų.
• Apkabink savo vaiką, kai kiti neįvertina apkabinimo jėgos.
• Mokykis iš savo vaiko, kai kiti praradę žinių poreikį.
• Melskis su savo vaiku, kai kiti praradę tikėjimą.
Į viršų

Daugiau krikštynų atributų

Į viršų
Krikštynų žurnalas
Krikštynų žurnalas

Prisiminimas visam gyvenimui