Krikštynų diplomų tekstai
Turinys Krikštynų diplomai

Krikštynų diplomų tekstai

Krikštynų žaidimai
Krikštynų žaidimai

Įdomiai praleidžiam laiką prie stalo. Sužinok daugiau...

Krikštynų diplomai

Visus tekstukus galite atsiųsti pakeitę pagal savo kategorijas ir vertinimus.

Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams Nr. 1

Pažymime, jog ___________________ baigė Tarptautinį krikštatėvių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu 201___ m. ____________  mėn. _____ d. sėkmingai įgijo krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:
 • Gugavimo meno pagrindai – puikiai
 • Lėlyčių praktiniai žaidimai – puikiai
 • Finansinė apskaita krikšto dukros įgeidžiams – labai puikiai
 • Košių maistinių medžiagų analizė – puikiai
 • Šiuolaikinė šypsenos metodika – labai puikiai
 • Mergaičių psichologija – labai puikiai
 • Vėžimėlio sandaros teorija – puikiai
 • Suknyčių modeliavimas – puikiai
 • Laisvalaikio organizavimas – labai puikiai
 • Krikštatėvių politika – labai puikiai
 • Auklių darbo istorija – puikiai
 • Ropojimo ir šliaužiojimo geografija – puikiai
 • Draugystės filosofija – labai puikiai
 • Krikštynų profesinė praktika – labai puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę _______________________ leista būti _____________ krikštatėviais.

Aukščiausioji gandrų komisija

Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams – vyresnei mergaiteii Nr. 2

Pažymime, jog ____________________ baigė Tarptautinį Krikštatėvių Universitetą bei Aukščiausios Gandrų komisijos sprendimu 201______ m. ____________ mėn. ____ d. sėkmingai įgijo krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:
 • Draugystės meno pagrindai – puikiai
 • Lėlyčių praktiniai žaidimai – puikiai
 • Finansinė apskaita krikšto dukros įgeidžiams – labai puikiai
 • Košių maistinių medžiagų analizė – puikiai
 • Šiuolaikinė šypsenos metodika – labai puikiai
 • Mergaičių psichologija – labai puikiai
 • Skalbimo technologijos – puikiai
 • Ožiukų kontrolė – puikiai
 • Vežimėlio sandaros teorija – puikiai
 • Suknyčių modeliavimas – labai puikiai
 • Laisvalaikio organizavimas – puikiai
 • Krikštatėvių politika – labai puikiai
 • Auklių darbo istorija – puikiai
 • Bėgiojimo geografija – puikiai
 • Krikštynų profesinė praktika – labai puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę _______________  leista būti ________krikštatėviais.
                                
Aukščiausioji gandrų komisija

Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams – berniukui Nr. 3

Pažymime, jog ______________ 201__ m. li________ mėn. _____ d. baigė Tarptautinį krikštatėvių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu sėkmingai įgijo krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:  
                                         
 • Gugavimo meno pagrindai - puikiai
 • Pampersologija - patenkinamai
 • Finansinė apskaita krikšto sūnaus įgeidžiams - puikiai
 • Košių maistinių medžiagų analizė - puikiai
 • Šiuolaikinė šypsenos metodika - puikiai
 • Berniukų psichologija - gerai
 • Skalbimo technologijos - puikiai
 • Verksmo kontrolė - gerai
 • Vežimėlio sandaros teorija - gerai
 • Šliaužtinukų ir kelnyčių modeliavimas - puikiai
 • Laisvalaikio organizavimas - puikiai
 • Krikštatėvių politika - puikiai
 • Pasakų literatūrą - puikiai
 • Ropojimo ir bėgimo pradmenų geografija - puikiai
 • Krikštynų profesinė praktika - puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę______________  leista būti ___________ krikštatėviais. 

Aukščiausioji gandrų komisija

SENELIŲ DIPLOMAS (BERNIUKUI)

Pažymime, jog _______ m. _________ mėn. _______ d. baigė Tarptautinį senelių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu sėkmingai įgijo senelių specialybę pagal šiuos įvertinimus: 
                                       
Gugavimo meno pagrindai - puikiai
Pampersologija - patenkinamai
Finansinė apskaita anūko įgeidžiams - puikiai
Košių maistinių medžiagų analizė - puikiai
Šypsenos metodika - puikiai
Berniukų psichologija - puikiai
Skalbimo technologijos - puikiai
Verksmo kontrolė - gerai
Vežimėlio sandaros teorija - gerai
Kelnyčių modeliavimas - puikiai
Laisvalaikio organizavimas - puikiai
Senelių politika - puikiai
Pasakų literatūrą - puikiai
Ropojimo ir bėgimo pradmenų geografija - puikiai
Krikštynų profesinė praktika - puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę  ____  leista būti tinkamiausiais ________  seneliais.

                                                                                                                   Aukščiausioji gandrų komisija

SENELIŲ DIPLOMAS (MERGAITEI)

Pažymime, jog _______ m. _________ mėn. _______ d. baigė Tarptautinį senelių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu sėkmingai įgijo senelių specialybę pagal šiuos įvertinimus:                             

Gugavimo meno pagrindai - puikiai
Pampersologija - patenkinamai
Finansinė apskaita anūkės įgeidžiams - puikiai
Košių maistinių medžiagų analizė - puikiai
Šypsenos metodika - puikiai
Mergaičių psichologija - puikiai
Skalbimo technologijos - puikiai
Verksmo kontrolė - gerai
Vežimėlio sandaros teorija - gerai
Suknelių modeliavimas - puikiai
Laisvalaikio organizavimas - puikiai
Senelių politika - puikiai
Pasakų literatūrą - puikiai
Ropojimo ir bėgimo pradmenų geografija - puikiai
Krikštynų profesinė praktika - puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę  ____  leista būti tinkamiausiais ________  seneliais.

                                                                                          Aukščiausioji gandrų komisija
Į viršų
Krikštynų žurnalas
Krikštynų žurnalas

Prisiminimas visam gyvenimui