Krikštynų padėkos
Turinys Krikšto tėveliams Seneliams Kitiems krikštynų dalyviams Padėkos lenkiškai Padėkos angliškai

Krikštynų padėkos

Krikštynų žaidimai
Krikštynų žaidimai

Įdomiai praleidžiam laiką prie stalo. Sužinok daugiau...

Krikšto tėveliams

Padėka krikšto tėveliams Nr. 1

Jūs į gėrį įbridę, - ten kur saulė pakyla -
Glauskit krikšto dukrelę vien palaimoj skaisčioj.
Lyg saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą
Neškit mūsų dukrytę Šventos Dvasios šviesoj.
Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas
Supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties.
Lai Jus jungiančios gijos būna jai numatytos,
Kur su meile ji eitų nuo širdies link širdies.
Dėkoju, kad tapote mano krikšto tėveliais.
Tikiu, kad padėsite mano tėveliams mane išauklėti doru ir atsakingu žmogumi.
Aš taip pat užaugusi Jūsų neapleisiu,- Jūs man būsite antrieji mano tėveliai.

 

krikstynu dovana kriksto tevams berniuku diplomas
krikstynu dovana krikstateviams diplomas
krikstynu dovana kriksto tevams diplomas
 


Daugiau

Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 2

Brangūs krikšto tėveliai,

Ši diena ypatinga. 
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga. 
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius, 
Kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius! 
Iš visos širdelės dėkoju Jums, 
Kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią, 
Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot!

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit man krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man, krikšto dukrytei, artimiausi draugai!

Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 3

Brangūs krikšto tėveliai,

Būkite tiesa, kad Jumis tikėčiau.
Būkite geri, kad aš Jus mylėčiau.
Būkit ugnimi, kad per šaltą lietų,
Prisiglaudęs aš sušilti galėčiau.
 
Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad sutikote būti mano krikšto tėveliais. Tikiu, kad padėsite mano tėveliams užauginti mane doru ir atsakingu žmogumi.

Su meile Jūsų krikšto sūnelis

Krikštynų krikštuko padėka krikštatėviams Nr. 4

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane
Ir sutikote pakrikštyti tada,
Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį,
O krikšto žvakė ją sušildė.
Smagu bus augti ir juokauti,
Su tavimi dėde pabendrauti,
Tau teta laišką parašyti,
O per atostogas pasimatyti.
Žinau, kad Jums gali būt sunku,
Bet padaryti nieko negaliu.
Tėveliai šitaip pasirinko,
Bet mūsų nuomonės dėl to sutiko.

Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 5

Brangūs krikšto tėveliai,

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.

Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti kojytėm mažom.
Ir išgirskit man krykštaujant vaikišką laimę,
Visad būkit, tikėkit, svajokit kartu!

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad sutikote būti mano krikšto tėveliais. 
Tikiu, kad padėsite mano tėveliams užauginti mane doru ir atsakingu žmogumi.

Su meile Jūsų krikšto dukrytė 

Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 6

Ši diena ypatinga. 
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga.     
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius, kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius!     
Iš visos širdelės dėkoju Jums, kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią,         
Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot!                        
Jūs į gėrį įbridę, – ten kur saulė pakyla -
Glauskit krikšto dukrytę vien palaimoj skaisčioj.
Lyg saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą
Neškit mūsų dukrytę Šventos Dvasios šviesoj.
Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas
Supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties.
Lai Jus jungiančios gijos būna jai numatytos,
Kur su meile ji eitų nuo širdies link širdies.

Dėkojame, kad tapote mūsų dukrytės  krikšto tėveliais.

Padėka krikšto tėveliams Nr. 7

Mieli krikšto tėveliai,

Esu laiminga, kad šią svarbią ir ypatingą krikšto dieną
Mane globoti pažadėjot ir kelią rodyti pas Dievą.
Dėkoju už pasiryžimą tikėjimo keliu lydėti,
Džiaugiuosi, kad antrus tėvelius galėsiu aš nuo šiol turėti.
Už rūpestį ir meilę tariu ačiū ir šiandien noriu pažadėti
Šias dovanas visad branginti ir jus labai labai mylėti.

 

krikštukas mergatė
krikstukas berniukas

Padėka krikšto tėveliams Nr. 8

Mieli krikšto tėveliai,

Esu laiminga, kad šią svarbią ir ypatingą krikšto dieną
Mane globoti pažadėjot ir kelią rodyti pas Dievą.
Dėkoju už pasiryžimą tikėjimo keliu lydėti,
Džiaugiuosi, kad antrus tėvelius galėsiu aš nuo šiol turėti.
Už rūpestį ir meilę tariu ačiū ir šiandien noriu pažadėti
Šias dovanas visad branginti ir jus labai labai mylėti.
Į viršų
Krikštynų laikraštukas – graži ir džiuginanti šių laikų tradicija! Užsisakyk dabar!!!

Seneliams

Ši diena ypatinga.
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga.
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaimą ir angeliukus draugus!
Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man, anūkėlei, artimiausi draugai!

Mieli seneliai,

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Jūsų šiltas glėbys, prašau Jums dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę…

… už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Jūsų geras žodis,
prašau Jums dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje…

… už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė už didžiausią laužą,
 prašau Jums artimųjų meilės ir globos, kuri lietųsi tarsi dangiški lietūs…
    
        Apkabinu ir džiaugiuosi, kad Jus turiu
        Su meile anūkėlė

Močiutei

Brangi močiute,

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Tavo šiltas glėbys, – prašau Tau dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę…

… už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Tavo geras žodis, – prašau Tau dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje…

… už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė už 
didžiausią laužą, – prašau Tau artimųjų meilės 
ir globos, kuri lietųsi tarsi dangiški lietūs…
    
        Apkabinu ir džiaugiuosi, kad Tave turiu
        Su meile anūkėlė

Kas gera, kas šilta - močiutė.
Kas glosto, kas glaudžia - močiutė.
Močiutė - tai pasakos ilgos,
Raudonos uogelės ant smilgos,
Gėlių daigeliai sužėlę, 
Lėlyčių margi drabužėliai…

Proseneliams

Žilaplauke mano Prosenele,
Apkabinki dažniau maldomis.
Tavo meile švelnia apsisupęs,
aš jaučiuosi geru žmogumi.
Žilaplauke likimo globėja,
augini mane ant rankų dosnių,
Tu žinok, kad esi man lyg fėja,
laimę teikianti vien iš maldų.
Prosenelis eina pamažu.
Prosenelis kalba – man gražu.
Kalba kalbelė – prakilni,
Žodelių muzika švelni.
Nešauks, nerėks balsu žvarbiu.
Prosenelį myliu ir gerbiu.
Ačiū, kad esate mano gyvenime.
Į viršų
Krikštynų atributikos rinkinukas leis kiekvienam šventės dalyviui pasijusti ypatingu! Tapkite stebuklingos krikštynų šalies gyventojais...

Kitiems krikštynų dalyviams

Ši diena ypatinga. 
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga.        
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,      
kunigėlio palaimą ir angeliukus draugus!         

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.

Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man artimiausi draugai!

Dėkoju, kad dalyvavote mano krikštynose ir lydėjote mane žengiant pirmuosius krikščioniškus žingsniukus.
Į viršų
Krikštynos ir saldainiai – neatsiejamas derinys! Mes Jums siūlome individualius, fabrike sulankstytus saldainių popieriukus!

Padėkos lenkiškai

Podziękowanie dla Chrzestnego Ojca
 
Drogi Ojcze Chrzestny!
W tym radosnym dla mnie dniu
z wdzięcznością zwracam się do Ciebie.
Przyniosłeś mnie do Kościoła,
aby Chrystus uczynił mnie
w Sakramencie Chrztu Świętego
Dzieckiem Bożym.
Dziękuję Ci za całe dobro otrzymane od Ciebie.
Niech Bóg nagrodzi Twoje trudy
i darzy Cię zdrowiem i szczęściem.
Dziękuję za to, że byłeś dzisiaj
ze mną, w tak ważnej chwili mojego życia.
 
Chrzestny synek 
 
 
 
Podziękowanie dla Chrzestnej Mamy 
 
Droga Mamo Chrzestna!
W tym radosnym dla mnie dniu
z wdzięcznością zwracam się do Ciebie.
Przyniosłaś mnie do Kościoła,
aby Chrystus uczynił mnie
w Sakramencie Chrztu Świętego
Dzieckiem Bożym.
Dziękuję Ci za całe dobro otrzymane od Ciebie.
Niech Bóg nagrodzi Twoje trudy
i darzy Cię zdrowiem i szczęściem.
Dziękuję za to, że byłaś dzisiaj
ze mną, w tak ważnej chwili mojego życia.
 
Crzestny synek
Į viršų
Tėvai linkę patarinėti savo vaikams, kokią profesiją jie turėtų pasirinkti. Paverskite tradiciją šaunia pramoga, užsisakykite profesijų spėjimo korteles!

Padėkos angliškai

Letter of thanks to the Godparents


Dear Godparents,

Be the truth – so I could have faith in you.
Be kind – so I could love you.
Be the fire – so I could cuddle
And warm up in the cold rain beside you.

Thank you from all my heart that you agreed to become my Godparents. I believe that you will help my parents to raise me as an honest and responsible person.
 
With lots of love,

Your Godson
Į viršų
Krikštynų žurnalas
Krikštynų žurnalas

Prisiminimas visam gyvenimui