Berniukų vardų top 30
Turinys 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1

Populiariausių vyriškų vardų trisdešimtukas 2013

vyru ir berniuku vardu sarasas
Populiariausių berniukų vardų sąrašas
Skanūs saldainiai
Skanūs saldainiai

Daugiau apie pasiūlymą...

30

Andrius
Vardas kilęs iš graikiško Andreas, kuris kildinamas nuo žodžio (aner) „vyras“. Taip pat šis vardas verčiamas, kaip „vyriškas“, „drąsus“. Naujajame Testamente apaštalas Andrius buvo pirmuoju Jėzaus sekėju, Simono Petro broliu. Vieni šaltiniai teigia, kad vėliau jis pamokslavo Juodosios jūros regione, kiti šaltiniai teigia, kad jis buvo nukryžiuotas ant X formos kryžiaus. Vardas Andrius, būdamas graikišku vardu, greičiausiai buvo išverstas iš hebrajų kalbos vardo, kuris yra nežinomas.
Šis vardas (įvairiais tarimo variantais) paplitęs visame krikščioniškame pasaulyje, jis tapo labai populiarus viduramžiais. Tarp anglakalbių vardas Andrew (lt.: Andrius) buvo pradėtas naudoti nuo XVII amžiaus, tačiau jis nebuvo dažnas iki XX amžiaus. Šventasis Andriejus yra Škotijos, Rusijos, Graikijos ir Rumunijos globėjas. 
Žymesni šio vardo savininkai: trys Vengrijos karaliai, Amerikos prezidentas Andrew Jackson`as (1767-1845), anglų kompozitorius Andrew Lloyd`as Webber`is (1948-), Andrea Verrocchio – italų Renesanso epochos skulptorius, kuris mokė Leonardą da Vinčį ir Peruginą. 
Vardadienis yra švenčiamas: 02.04, 11.01, 05.16, 11.10, 11.30.
Į viršų

29

Majus
1. Reikšmė (iš lot. k.) pateikiama, kaip „tas, kuris gimė gegužės mėnesį“.
2. Vyriška moteriško vardo Maja forma. Žr. Maja.
Vardadienis šaltiniuose nenurodomas.
Į viršų

28

Aronas
Šis vardas kilęsis hebrajiško ('Aharon), kurio originali forma, tikėtina, kyla iš egiptiečių kalbos. Kiti šaltiniai pateikia hebrajišką kilmę ir siūlo tokias reikšmes, kaip „aukštas kalnas“ arba „pakilus, egzaltuotas“. Senajame Testamente šį vardą nešiojo vyresnysis Mozės brolis.
Žymus šio vardo savininkas: Aronas Ly Ralstonas (gim. 1975 m.) amerikiečių keliautojas, inžinierius ir motyvacijos vadovas. Pagal tikrą jo gyvenime įvykusį įvykį, kai užstrigęs oloje jis privalėjo pats sau amputuoti dešinįjį dilbį, tam, kad išsivaduotų, yra sukurtas kino filmas „127 valandos“.
Vardadienis šaltiniuose nenurodomas.
Į viršų

27

Armandas

Šis vardas turi kelias kilmės versijas.
1. Vardas kilo iš vokiško vardo Germanas / Hermanas, reiškiančio „stiprus vyras“, „karys“.
2. Pagal antrąją versiją, šis vardas, pažodžiui verčiant iš senovės persų kalbos, reiškia „svajonė“.
Žymus šio vardo savininkas: Hermanas Melvilis (1819-1891), romano „Mobis Dikas“ autorius.
Vardadienis: 04.07 (tai vyrų, kurių vardas yra Hermanas, vardo dienos data. Ji čia pateikiama dėl to, kad vardas Armandas, kaip jau minėta, kyla iš vardų Germanas / Hermanas).
Į viršų

26

Joris
Yra dvi šio vardo kilmės versijos.
1. Olandiška vardo Džordžas forma. Pastarasis vardas kilęs iš graikiško vardo Georgios, kuris kildinamas nuo graikiško žodžio (georgos), „ūkininkas, žemės darbininkas“.
2. Joris – iš senovės lietuvių kalbos kilęs vardas, kuris sukurtas remiantis lietuvišku žodžiu „jorus“, kuris reiškia „žalumynas, žaluma“.
Sen. lietuvių  mitologijoje Joris buvo pavasario dievas.
Vardadienis: 08.30.
Į viršų

25

Augustas
Šis vardas kilęs iš lotynų kalbos, reiškia: „didingas, šventas, garbingas“; „gimęs rugpjūčio mėnesį“.
Senovės Romoje drauge su imperatoriaus vardu vartotas titulas „augustas“ reiškė imperatoriaus dieviškąją kilmę, buvo ženklas, kad jo valdžia – pašventinta. Šis vardas, kartu ir titulas, buvo suteiktas Oktavianui, pirmajam Romos imperatoriui. Jis buvo įvaikintas Julijaus Cezario sūnus, kuris į valdžią atėjo pasinaudodamas karinių kombinacijų įgūdžiais ir politiniu meistriškumu. 
Žymus šio vardo savininkas: Augustas Šleicheris (1821–1868 m.) – žymiausias XIX a. vidurio indoeuropeistas, daug nuveikęs ne tik germanistikos ir slavistikos, bet ir baltistikos srityse, kas itin svarbu lietuvių kalbotyros moklui.
Vardadieniai: 08.03, 08.28.
Į viršų

24

Aurelijus
Iš senovės romėnų laikų mus pasiekęs vardas, kuris kildinamas nuo lotyniško žodžio „aureus“
auksinis, paauksuotas“. 
Žymūs šio vardo savininkai: Markas Aurelijus buvo Senovės Romos imperatorius ir filosofas. Šį vardą nešiojo ir keli ankstyvieji šventieji.
Vardadieniai: 07.20, 11.09.
Į viršų

23

Justas, Justinas

Šis vardas išvertus iš lotynų kalbos, reiškia: „teisingas, teisus“. Šiuo vardu pavadinti maiausiai aštuoni šventieji.
Žymus asmuo, šiuo vardu: Justinas Marcinkevičius (1930–2011m.) – garsus lietuvių poetas, Lietuvos Rašytojų sąjungos narys, dramaturgas, parašęs daugelį kūrinių, daugiausiai poezijos žanro. 
Vardadieniai: Justas: 01.26, 05.28, 12.15; Justinas: 04.14, 06.01.
Į viršų

22

Arnas
Trumpinys iš Arnoldas. Žr. Arnoldas.
Vardadieniai: 07.08, 07.18.
Į viršų

21

Adomas
Tai vardas, kilęs iš hebrajų kalbos žodžio, reiškiančio „vyras“.
Pirminė jo kilmė gali būti hebrajų kalbos žodis (adam), reiškiantis „būti raudonam“, nurodantis rausvą žmogaus odos atspalvį; arba akadų kilmės žodis (adamu), reiškiantis „padaryti, sukurti“.
Pasak Senojo Testamentos Adomas buvo pirmasis žmogus, sukurtas Dievo iš molio, kitaip tariant, iš žemės (hebrajų kalboje yra žodis ('adamah) „žemė“). 
Tarp anglakalbių krikščionių vardas Adomas paplito nuo viduramžių ir išpopuliarėjo po protestantų reformacijos.
Žinomi vardo Adomas savininkai: Adomas (pirmasis žmogus; biblinis personažas); Škotų ekonomistas Adamas Smitas (1723-1790) – vienas šiuolaikinės ekonomikos teorijos pradininkų; 
Adamas Opelis (1837 - 1895) – kompanijos „Adam Opel GmbH“ įkūrėjas.
Vardadienis: 12.24. 
Į viršų

20

Jonas
Lietuviška lotyniško vardo Iohannes forma, kuri savo ruožtu kyla iš graikiško Ioannes. Pastarasis kilęs iš hebrajiško vardo Yochanan, reiškiančio "Jahvė (Dievas) yra didis". Šiuo vardu buvo pavaditi du Naujojo Testamento veikėjai, abu jie yra plačiai garbinami šventieji. Pirmasis yra Jonas Baptistas. Teigiama, kad jis turėjęs krikšto dovaną ir pakrikštijęs patį Jėzų Kristų. Antrasis yra apaštalas Jonas, žinomas kaip ketvirtosios Evangelijos autorius.
Žymus šio vardo savininkai: nužudytas Amerikos prezidentas Džonas F. Kenedis (1917--1963) ir dainininkas Džonas Lenonas (1940--1980).
Vardadienis: Joninės (06.24).
Į viršų

19

Ignas
Lietuviška romėniško vardo Egnatius forma, kurios reikšmė nežinoma, originali šio bardo kilmė mus pasiekia iš etruskų laikų. Tarimas vėliau buvo perdarytas į panašiai skambantį lotynų ignis „ugnis“. Iš čia kyla spėjama reikšmė „ugningas, liepsningas“.
Žymus šio vardo savininkas: šventasis Ignacas Lojola (1491-1556), jėzuitų ordino įsteigėjas.
Vardadienis šaltiniuose nenurodomas.
Į viršų

18

Gustas
Trumpinys iš Augustas. Žr. Augustas.
Vardadienis: 02.29.
Į viršų

17

Titas
Nežinomos reikšmės romėnų kilmės vardas, greičiausiai kilęs nuo otyniško titulus „garbės titulas“. Naujajame Testamente Titas buvo Šventojo Pauliaus palydovas.
Žymus šio vardo savininkas: Titas Flavijus Vespasianas (39–-81m.) – Romos imperijos imperatorius.
Vardadienis: 01.04, 01.26, 02.06.
Į viršų

16

Karolis (kitose kalbose: Karl, Charles)
Lietuviška vokiečių vardo Karl forma, kuri kilo iš vokiško žodžio, reiškiančio „vyras“. Alternatyvi teorija teigia, kad šis vardas kilo iš vokiško elemento reiškiančio „kariuomenė, karys“. Iš čia kyla reikšmė „narsus vyras“. 
Žymūs šio vardo savininkai: Čarlzas Darvinas (1809-1882), įvykdęs biologijos moksle revoliuciją, paskelbdamas savąją evoliucijos teoriją: rašytojas Čarlzas Dikensonas (1812-1870), kuris parašė kūrinį „Didieji lūkesčiai“ ir kitus.
Vardadienis: 06.03, 11.04.
Į viršų

15

Martynas
Vardas kilęs iš romėniško vardo Martinus, kuris išsivystė iš vardo Martis, romėnų karo dievo Marso kilmininko formos. Iš čia kyla vardo Martynas reikšmė „priklausantis Marsui“, „pašvęstas Marsui“.
Žymus šio vardo savininkas: Martynas Liuteris – liuteronybės pradininkas 1517-aisiais paskelbęs garsiąsias 95-ias tezes, kuriose išreiškė naują požiūrį į katalikų bažnyčios doktrinas. Kitas žymus šio vardo savininkas – Martynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos, išleistos 1547-aisiais metais, (Katekizmo) autorius.
Vardadieniai: 04.13, 11.03, 11.11.
Į viršų

14

Tomas
Graikiška aramėjų vardo (Ta'oma') forma, reiškianti „dvynys“. Naujajame Testamente tai apaštalo, regėjusio Kristaus prisikėlimą, vardas. Apaštalas Tomas nukankintas Indijoje. Dėl šio apaštalo garsumo, vardas Tomas tapo populiarus visame krikščioniškajame pasaulyje.
Žymūs šio vardo savininkai: 13-ojo amžiaus italų filosofas ir teologas Tomas Akvinietis. Kiti žinomi vardo Tomas savininkai: Amerikos prezidentas Tomas Džefersonas (1743--1826) ir išradėjas Tomas Edisonas (1847--1931).
Vardadieniai: 01.28, 03.07, 06.22, 07.03, 09.22, 11.21, 12.21, 12.29.
Į viršų

13

Deividas (angliškai); Dovydas (lietuviškai)
Lietuviškasis vardo David variantas. Vardas David kilęs iš hebrajiško vardo Dawid, kuris kildinamas iš žodžio (dwd), reiškiančio „mylimas“. Dovydas buvo antrasis ir galingiausiais Izraelio karalius, valdęs X amžiuje prieš Kristų. Apie jį rašoma keliuose Senojo Testamento pasakojimuose, įtraukiant jo pergalę prieš Galiotą. Pasak Naujojo Testamento, Kristus yra kilęs iš Dovydo giminės.
Žymūs šio vardo savininkai – Deividas Bekhemas (gim. 1975m.) – futbolo žaidėjas. Deividas Kameronas – Jungtinės karalystės premjeras.
Vardadienis: 12.11, 12.30.
Į viršų

12

Rokas
Išvertus iš lotynų kalbos: „kovoje laimėjęs valdžią“. 
Žymus šio vardo savininkas: 14-ojo amžiaus prancūzų šventasis, gydęs maro aukas, bet galiausiai pats užsikrėtęs šia liga. Jis yra ligonių globėjas.
Vardadienis: 08.16.
Į viršų

11

Mantas
Lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „savarankiškas, sumanus“.
Žymūs šio vardo savininkai: Mantas Kalnietis (g. 1986 m.) – Lietuvos krepšininkas, įžaidėjas, žaidžiantis ir užsienio krepšinio klubuose; Mantas Jankavičius – Lietuvos dainininkas, aktorius.
Vardadienis: 07.15, 10.01.
Į viršų

10

Emilis
Vardas Emilis kilo iš romėniško vardo Aemilius, kuris kyla iš lotynų kalbos žodžio „aemulus“, reiškiančio „konkurentas“, „nenuolaidus, užsispyręs“, „uolus, aistringas“. Taip pat kartais šis vardas verčiamas kaip „stropus“. Persų kalboje vardas Emilis reiškia „varžovas“. Moteriškoji vardo forma Emilija. Žr. Emilija.
Žymus šio vardo savininkas: Emilis Zolia (1840 - 1902) – prancūzų rašytojas, kurio literatūra laikoma klasika. Taip pat: Emilis Vėlyvis – lietuvių režisierius, pastatęs tokius filmus, kaip „Redirected“/Už Lietuvą!“, „Zero“, „Zero 2“.
Vardadieniai: 03.10, 11.14; o vardo ilgojo varianto (Emilijus) vardadieniai švenčiami: 06.30, 08.19.
Į viršų

9

Danielius
Vardas, kilęs iš hebrajiško vardo Daniyyel, reiškiančio „Dievas yra mano teisėjas“. Danielius buvo hebrajų pranašas, kurio istorija papasakota Senajame Testamente, Danieliaus knygoje. Jis gyveno VI a. pr. m. e. Babilono nelaisvės metais, kai Babilono karalius, nukariavęs Jeruzalę, dalį žydų išvarė į Babiloną. Gyvendamas Babilone Danielius tarnavo karaliui aiškindamas jo sapnus ir padėdamas rasti išmintingus atsakymus į sudėtingus klausimu, nes pasižymėjo išminties ir vizijų aiškinimo dovana. Knyga taip pat pateikia keturias Danieliaus vizijas apie pasaulio pabaigą.
Žymus šio vardo savininkas: Danielius Defo (1660-1731) – „Robinzono Kruzo“ autorius.
Vardadienis: 07.21, 10.10.
Į viršų

7

Kajus (rom. Gaius)
Lietuviška romėniško vardo, kilusio iš etruskų kalbos vardo Gaius forma. Jo reikšmė – nežinoma. Tačiau, išvertus iš lotynų kalbos, šis vardas reiškia „džiaugsmingas“.
Žymūs šio vardo savininkai: Gajus Julijus Cezaris (Gaius Julius Caesar), Romos respublikos imperatorius, kurio įvaikintas sūnus tai pat nešiojo šį vardą (Gaius Octavius), vėliau jis vadintas Gajumi Julijumi Cezariu Oktavianu Augustu.
Vardadienis: 04.22.
Į viršų

6

Benas
Šis vardas kilo iš vėlyvosios lotynų kalbos vardo Benedictus, kuris reiškia „palaimintas“. Šventasis Benediktas buvo italų vienuolis, 6-ame amžiuje įkūręs benediktinų ordiną. 
Žymus šio vardo savininkas: Benediktas Arnoldas (1741–1801m.). Jis buvo generolas JAV Nepriklausomybės karo metais, kovojęs už Amerikos kariuomenę, tačiau perėjęs į Britanijos kariuomenės pusę.
Vardadienis: 06.16, 01.04.
Į viršų

5

Jokūbas
Vardas kilęs iš lotynų kalbos vardo Iacobus, kuris, savo ruožtu, yra graikų kalbos vardo (Iakobos) forma, kuris susiformavo iš žydiško vardo (Ya'aqov). Senajame testamente Jokūbas (vėliau vadinamas Israeliu) yra Izaoko ir Rebekos sūnus ir dvylikos Izraelio genčių pradininkas. Jis gimė laikydamas savo brolio dvynio Ezavo kulną, todėl jo vardas aiškinamas, kaip „laikantis kulną“.
Kita teorija teigia, kad šis vardas iš tiesų kilo iš spėjamo vardo (Ya'aqov'el), reiškiančio meaning „tegul Dievas apsaugo“.
Trečioji teorija byloja, kad vardas Jokūbas, išvertus iš hebrajų kalbos, reiškia „sekantis paskui Dievą“.
Žymus šio vardo savininkas Jakobas Grimas (1785-1863), vokiečių lingvistas ir rašytojas, kuris su savo broliu Vilhelmu, parašė „Brolių Grimų pasakas“.
Vardadienis: 05.03, 07.25, 11.28.
Į viršų

4

Dominykas
Išvertus iš lotynų kalbos, vardas Dominicus reiškia „gimęs Viešpaties dieną“. Štai kodėl šis vardas dažniausiai buvo suteikiamas gimusiems sekmadienį. 
Įdomūs faktai: Šis vardas priklausė keliems šventiesiems, įtraukiant ir XIII amžiuje Dominykonų ordiną įkūrusį vienuolį. Visų pirma, šis vardas vartojamas tarp katalikų.
Žymi asmenybė šiuo vardu: jau minėtas šventasis Dominykas (tikrasis vardas) Domingo de Guzman (1170-–1221 m.), Dominikonų ordino įkūrėjas.
Vardadienis: 03.09, 08.04, 08.08, 12.20.
Į viršų

3

Nojus
Šis vardas atkeliavęs iš hebrajiško vardo (Noach), reiškiančio „ramybė, poilsis, komfortas“. Pasak Senojo Testamento, Nojus pastatė Nojaus arką kuri leido jam, jo šeimai ir kiekvienos rūšies gyvūnams išgyventi didįjį potvynį. Po potvynio jis sulaukė vaivorykšte pasirodžiusio Dievo pritarimo ženklo.
Žymus asmuo šiuo vardu: Nojus Bekeris (gim. 1970) Kanados dailininkas, gyvenantis ir dirbantis Niujorke. Jo piešiniai demonstruojami gausybėje muziejų ir galerijų, taip pat meno renginiuose Kanadoje, JAV ir Europoje.
Vardadienis: 05.31.
Į viršų

2

Lukas
Vokiečių, skandinavų ir lietuvių forma, kilusi nuo angliško vardo „Luke“, kuris, savo ruožtu, kildinamas iš graikiško vardo (Loukas), kuris reiškia „Iš Lukanijos“, Lukanija – regionas Italijoje. Šventasis Lukas, trečiosios Evangelijos autorius buvo gydytojas, keliavęs su šventuoju Pauliumi. Dėl Luko žinomumo, šis vardas tapo populiarus krikščionių pasaulyje. 
Žinomas išgalvotas šio vardo savininkas buvo pagrindinis herojus filme „Žvaigždžių karai“ – Lukas Skaivokeris.
Vardadienis: 10.18.
Į viršų

1

Matas
1. Trumpinys iš Matijas. Žr. Matijas.
2. Trumpinys iš Motiejus. Žr. Motiejus.
Žymus šio vardo savininkas: Matas Šalčius (189 –1940m.) vienas žymiausių Lietuvos keliautojų, žinomas net ir už gimtosios valstybės ribų, žurnalistas, po 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo vadovavęs ELTA naujienų agentūrai, rašytojas, politinė figūra.
Vardadienis: 09.21, 02.24.
Į viršų
Krikštynų žaidimai
Krikštynų žaidimai

Įdomiai praleidžiam laiką prie stalo. Sužinok daugiau...